Skip to content

Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief van Familiekunde Brussel? Doe uzelf een cadeau en neem nu een abonnement. Het mooiste van al: het is helemaal gratis.

 

De ‘Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest’ is nu gratis beschikbaar onder de vorm van een GeneaWiki.

 

Voor genealogisch advies kunt u dit najaar nog terecht in ons documentatiecentrum in het AMVB op zaterdag 18 oktober en zaterdag 29 november 2014, telkens van 10.00 tot 16.00 uur.

nov 19 14

De volkstelling van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant

by Patrick Vanhoucke

Dat familiegeschiedenis niet enkel een “stamboompje opstellen” inhoudt, is bekend. Daarom heeft Familiekunde Vlaanderen regio Leuven een instrument ontwikkeld om de toestand van onze voorouders in het begin van de 18e eeuw in een bredere geografische context te kunnen plaatsen.

In het boek De volkstelling van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant vindt u de transcriptie van de volkstellingen van 1702 voor een grote groep van gemeenten die allemaal deel uitmaakten van het vroegere Hertogdom Brabant. Hierdoor kan de familiekundige de materiële welstand van de vermelde gezinnen onderling vergelijken. Dit kan binnen de context van het eigen dorp maar ook binnen een veel grotere omgeving. Er kunnen op die manier, naast de klassieke genealogische vragen, nog een aantal andere interessante vragen worden beantwoord: Indien een gezin welstellend is in een bepaald dorp, is het dat dan nog in vergelijking met de andere welgestelde gezinnen in een bredere omgeving? Indien iemand arm is, is dit dan eerder een uitzonderlijk geval of is hij/zij maar één van de velen?

De volkstelling van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant biedt u

 • 166 gemeenten met een transcriptie van de telling van 1702 in een boek van 645 pagina’s met een afzonderlijke index van 167 pagina’s of ca. 14.000 geïndexeerde personen, samen 812 pagina’s;
 • kaart met een overzicht van de bewerkte gemeenten en de vindplaats van iedere telling;
 • verklarende woordenlijst van de minder gebruikelijke woorden in de tellingen;
 • iedere telling werd geïndexeerd, met een verwijzing naar de stad, dorp of gehucht, het rangnummer van het individu in de telling en de pagina in dit boek.

U kunt de lijst met behandelde gemeenten hier bekijken. Gemeenten van het huidige Brusselse hoofdstedelijke gewest die in het boek aan bod komen zijn Evere, Haren (tegenwoordig Brussel-Stad) en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Een flyer met een voorbeeld van een transcriptie kunt u hier downloaden.

De werkgroep 1702 bestaat uit: Daniel Schepens (projectleider), René Verbeylen, Johan Morris, Herman Swinnen, Jan Caluwaerts, Jean De Keyzer, Paul De Clerck, Daniel Notredame, Walter Van Hoorick, Alfred Vleminckx, Alix Lieben, Paul Behets en Bart Pluymers.

Waarom 1702? Dit heeft te maken met:

 • het feit dat de telling van 1702 tot nu toe weinig of niet behandeld werd, in tegenstelling met die van 1693, 1709…;
 • de beschikbaarheid (de telling van 1702 heeft een beschikbaarheid van 91 tegenover een beschikbaarheid van 79 voor de telling van 1796; de beschikbaarheidsfactor geeft procentueel de hoeveelheid beschikbaar bronnenmateriaal aan).

Voor verdere inhoudelijke informatie kunt u terecht bij projectleider Daniel Schepens.

Het boek kost 39 euro in voorverkoop (tot 15 januari 2015) en 47 euro nadien. Verzendingskosten bedragen 12,50 euro per boek. U kunt echter portkosten vermijden door het boek op te halen tijdens de academische zitting van Familiekunde Leuven op 17 februari 2015 om 19.00 uur (Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven). Het boek kan besteld worden door het invullen van het onderstaande bestelformulier. De betaling kan gebeuren op rekening BE10 0013 1130 4604, op naam van Familiekunde Leuven.

E-mailadres
Voornaam
Naam
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Lidnummer
Wijze van levering

sep 1 14

Handel en wandel van de Gentse vondelingen uit 1830 en 1831

by Patrick Vanhoucke

Wanneer? Zaterdag 18 oktober 2014, van 14.00 tot 16.00 uur
Waar? Familiekunde Brussel / AMVB, Arduinkaai 28, 1000 Brussel
Prijs? Leden Familiekunde Vlaanderen / AMVB: € 3 / niet-leden: € 5)

Vondelingen zijn van alle tijden en kleuren veel niet vertelde familieverhalen. Op 28 december 2013 wordt in Schaarbeek een pasgeboren jongetje achtergelaten in het portier van het Brugmannziekenhuis. Dit nieuws is schokkend. Vondelingen zijn vandaag een grote uitzondering, maar nog geen twee eeuwen geleden was het een bijna dagelijkse praktijk. Als pasgeborene ergens achtergelaten worden, in alle seizoenen. Wachten tot je gevonden en geplaatst wordt. Ondertussen vechten voor je leven in de kou of warmte, in een huis waar velen ziek of al overleden zijn. Opgroeien in een vreemd gezin, ver weg van je roots. Als je weet dat de identiteit hoofdzakelijk wordt gevormd en beïnvloed door de directe omgeving waarin iemand opgroeit, dan kan het te vondeling gelegd worden niet anders dan een invloed (gehad) hebben op het leven van een vondeling.

Komen er in jouw familieverhaal ook vondelingen voor? Welke volwassenen groeiden uit deze verlaten kinderen? Huwden ze andere partners? Keken ze anders tegen het ouderschap aan? Stonden ze meer open voor migratie? Kwamen ze vaker in de criminaliteit terecht? Kom op zaterdag 18 oktober naar het AMVB om samen met historica Lien Ceûppens de antwoorden op deze vragen te ontdekken. Aan de hand van haar onderzoek “Handel en wandel van de Gentse vondelingen uit 1830 en 1831” legt ze uit wat een levensloopanalyse voor jouw familiegeschiedenis kan betekenen.

Inschrijven doet u met het onderstaande inschrijvingsformulier. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB betalen 3 euro. Niet-leden betalen 5 euro. Door uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde bedrag. Uw inschrijving is definitief zo gauw u dit bedrag heeft overgeschreven op onze financiële rekening: KBC 734-0041286-70, IBAN BE60 7340 0412 8670, BIC KREDBEBB.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

sep 1 14

Opening documentatiecentrum Familiekunde Brussel najaar 2014

by Patrick Vanhoucke

In het najaar van 2014 is het documentatiecentrum van Familiekunde Brussel op de volgende zaterdagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur:

U kunt dan bij ons terecht voor genealogisch advies.

In de namiddag van 14.00 tot 16.00 uur vindt meestal een voordracht rond een genealogisch thema plaats. Het volledige programma vindt u op onze website.

sep 1 14

Ressources généalogiques dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais

by Patrick Vanhoucke

Wanneer? Zaterdag 29 november 2014, van 14.00 tot 16.00 uur
Waar? Familiekunde Brussel / AMVB, Arduinkaai 28, 1000 Brussel
Prijs? Leden Familiekunde Vlaanderen / AMVB: € 5 / niet-leden: € 8)

Op zaterdag 29 november brengt Familiekunde Brussel een stukje Frankrijk naar Brussel. De Franse regio Nord-Pas-de-Calais is immers ook voor Belgische genealogen een rijke bron voor genealogisch onderzoek. Wie West-Vlaamse wortels heeft, komt bij verder onderzoek vaak in het noorden van Frankrijk terecht.

Onze gastspreker is Christophe Drugy, voorzitter van de Franse vereniging “Racines franco-belges”. De vereniging stelt zich tot doel om de genealogische en historische kennis te bevorderen van de gemeenten, provincies en regio’s aan beide kanten van de Frans-Belgische grens. Hiervoor organiseert de vereniging grensoverschrijdende culturele projecten.

Christophe Drugy is een gewaardeerd spreker die ook als auteur verschillende titels op zijn naam heeft staan: “Guide du généalogiste en Belgique et de les anciens Pays-Bas” (2000), “Retrouver ses ancêtres belges” (2009), “Le Nord de 1500 à nos jours” (2013), “Le Pas-de-Calais de 1500 à nos jours” (2014, te verschijnen).

Deze voordracht vindt plaats in het Frans. Indien nodig zorgt het bestuur van Familiekunde Brussel ter plaatse voor vertaling bij het stellen van vragen.

Cette conférence aura lieu en français.

Inschrijven doet u met het onderstaande inschrijvingsformulier. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro. Door uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde bedrag. Uw inschrijving is definitief zo gauw u dit bedrag heeft overgeschreven op onze financiële rekening: KBC 734-0041286-70, IBAN BE60 7340 0412 8670, BIC KREDBEBB.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

jul 30 14

Kwartierherhaling in IJsland? There’s an app for that!

by Patrick Vanhoucke

Elke genealoog krijgt vroeg of laat te maken met zogenaamde kwartierherhaling (of kwartierverdubbeling): het aantal voorouders vermindert omdat er in de familie wordt getrouwd en eenzelfde persoon dus meerdere keren in een kwartierstaat voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijk tussen neef en nicht. De beide partners hebben in dat geval dezelfde grootouders.

IJsland heeft een kleine bevolking (ca. 320.000 inwoners) en verwarrende achternamen die er voor zorgen dat je bijna niet kunt weten met wie je al dan niet verwant bent. De makers van een nieuwe IJslandse dating-app hebben er wat op gevonden om accidentele gevallen van inteelt te voorkomen.

De nieuwe app is een handig bijproduct van de databank “Íslendingabók” (“Het Boek der IJslanders”). Die databank bevat genealogische gegevens over de inwoners van IJsland en gaat meer dan 1200 jaar terug in de tijd. De databank is een samenwerkingsproject tussen een bedrijf voor medische genetica en een ontwikkelaar van anti-virussoftware. Doel van het project is om alle bekende familieverbanden tussen IJslanders te traceren sinds de tijd dat er zich bewoners op IJsland gingen vestigen en deze relaties in een database te registreren.

De app maakt dus gebruik van de gegevens in de databank. Gebruikers die de app hebben geïnstalleerd, hoeven maar even hun smartphones tegen elkaar te tikken om te weten of ze verwant zijn aan elkaar. De app werd ontwikkeld door een groep studenten van de Háskóli Íslands, de Universiteit van IJsland.

Met de IJslandse achternamen is iets vreemds aan de hand, en dat maakt het zo moeilijk om te bepalen of je al dan niet aan iemand verwant bent. Achternamen worden immers niet doorgegeven van generatie op generatie. Je achternaam is de voornaam van je vader of moeder met het achtervoegsel “son” (zoon van) of “dottir” (dochter van). Patroniemen of metroniemen dus, zoals die ook in onze contreien sinds de vroege middeleeuwen en vaak nog tot aan de invoering van de burgerlijke stand bestonden. Van de bekende zangeres Björk Guðmundsdóttir weet je dus alleen dat de voornaam van haar moeder Guðmund is. En in het IJslandse telefoonboek staan mensen gewoon met hun voornaam vermeld.

Een van de ontwikkelaars van de nieuwe app, Arnar Freyr Aðalsteinsson, raakte betrokken bij het project toen er een wedstrijd liep om praktische toepassingen te verzinnen op basis van “Het Boek der IJslanders. De app is populair, zo blijkt uit het aantal downloads in de Google Play Store (Android).

Deze tekst is een bewerkte vertaling van: Iceland’s Incest-Prevention App Gets People to Bump Their Phones Before Bumping in Bed / Tom Sykes // In: www.thedailybeast.com, 23 april 2013.

jul 30 14

Website Familienaam.be vernieuwd

by Patrick Vanhoucke

Je familienaam is een eerste hulpmiddel om je familiegeschiedenis uit te vlooien. De verspreiding van je familienaam kan je immers al een indicatie geven van de regio van herkomst van je voorouders. Daarom hebben velen wellicht al eens hun familienaam opgezocht via Familienaam.be om te zien hoeveel naamgenoten er in België leven en waar ze zich situeren.

De website Familienaam.be kreeg onlangs een grote update en een nieuw jasje. Via de website zijn nu de gegevens uit het Belgisch bevolkingsregister van 2008 raadpleegbaar naast deze van 1998. Je kan dus nagaan hoe het aantal naamgenoten in België evolueerde tussen 1998 en 2008. Bovendien kun je zelf de kleur van de kaart kiezen.

De cartografische tool werd verfijnd. Je kunt nu veel gemakkelijker per gemeente zien hoeveel naamgenoten er wonen. Zelfs in relatieve aantallen, via procenten ten opzichte van de totale bevolking.

Bijzonder handig is ook het feit dat je bij het opzoeken van een naam de resultaten gepresenteerd krijgt via een uniek webadres. Zoek je bijvoorbeeld op de familienaam “Paesbrugge”, dan wordt het zoekresultaat vervat in het webadres http://www.familienaam.be/Paesbrugge. Dit is erg handig als je deze informatie met anderen wilt delen via e-mail of op je eigen website.

Ann Marynissen en haar echtgenoot Paul Bijnens zijn de initiatiefnemers en beheerders van Familienaam.be. In samenwerking met Familiekunde Vlaanderen komt er een tweede uitbreiding van de website, door de toevoeging van het bekende woordenboek van de familienamen van Frans Debrabandere. Op die manier zul je zowel de verspreiding van een familienaam als de betekenis ervan kunnen opzoeken. Via de website wordt tevens een toelichting gegeven over de historiek van de familienaamgeving in België.

De vernieuwing van de website Familienaam.be werd gerealiseerd met financiële en logistieke steun van Familiekunde Vlaanderen.

We nodigen je van harte uit om de vernieuwde website te ontdekken!

jul 30 14

Teken de petitie voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

by Patrick Vanhoucke

De moeilijke toegang tot bevolkingsgegevens is een pijnpunt voor de vele genealogen en heemkundigen in België. Persoonsgegevens zijn tot minstens 100 jaar na het overlijden van een persoon zeer moeilijk (of helemaal niet) raadpleegbaar.

Familiekunde Vlaanderen dringt als belangenbehartiger voor genealogen sterk aan op een versoepeling van deze raadplegingstermijnen en een betere toegang tot bevolkingsgegevens voor genealogisch en historisch onderzoek. Familiekunde Vlaanderen wil de beleidsmakers sensibiliseren omtrent deze problematiek.

Wil u de vraag voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België mee ondersteunen ? Dat kan!

U hoeft enkel het petitieformulier in te vullen.

Wenst u nog meer informatie? Dan kan u de volledige tekst van het “Manifest voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België” raadplegen.

Familiekunde Vlaanderen respecteert de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (8 december 1992). De gegevens die verstrekt in het kader van deze petitie worden daarom in geen enkel geval doorgegeven aan derden.

Dankzij uw medewerking kan Familiekunde Vlaanderen pleiten voor een versoepeling van de raadplegingstermijnen voor genealogisch onderzoek in België.

Alvast dank voor uw steun!

jun 28 14

Begin vandaag nog met indexeren! Iedereen verdient het om herinnerd te worden

by Patrick Vanhoucke

Wat is FamilySearch-Indexering

Indexeren is het overnemen van tekst uit historische documenten zoals geboorte-, overlijdens- en huwelijksakten om ze wereldwijd online doorzoekbaar te maken.

Waarom indexeren

Indexering houdt de herinnering aan mensen die vermeld zijn in historische documenten in stand. Door historische documenten online doorzoekbaar te maken, kan iedereen zijn of haar voorouders van thuis uit traceren. Alle gegevens op FamilySearch.org zijn gratis doorzoekbaar.

Hoe werkt FamilySearch-Indexering?

Iedereen kan vrijwilliger worden om te indexeren. U hebt enkel een computer met internetverbinding nodig en moet kunnen lezen. U kunt van thuis uit of waar u maar wilt indexeren, en u kiest zelf wanneer en hoelang u indexeert. Elke naam die u indexeert, kan de voorouder zijn die iemand anders zoekt.

Het programma downloaden en u aanmelden

 1. Ga naar FamilySearch.org/indexing.
 2. Klik op Beginnen en nadien op Downloaden.
 3. Klik op Run of Save om het programma te installeren. Het programma wordt geïnstalleerd en er verschijnt een pictogram op uw bureaublad.
 4. Dubbelklik op het pictogram FamilySearch Indexing op uw bureaublad om het programma te openen.
 5. Vervolgens dient u in te loggen met een FamilySearch-account of een LDS-account. Als u geen account hebt, klikt u op Aanmelden voor een nieuwe account en voert u de gevraagde gegevens in.

Basisrichtlijnen indexeren

 • Na het inloggen kunt u de Snelstartvideo bekijken die u op weg helpt. U vindt dit instructiemateriaal door in het menu Help op Snelstart te klikken.
 • Andere hulpbronnen vindt u in het tabblad Indexeringslinks rechts onderaan het indexeringsprogramma.

Hulp nodig om aan de slag te gaan?

Neem contact op met FamilySearch support – 24 uur per dag, 7 dagen op zeven bereikbaar.

E-mail op support@familysearch.org of bel op het gratis nummer 00800 1830 1830.

Overzicht van de lopende projecten

De lijst van projecten kan wijzigen naargelang projecten worden afgewerkt. Op de website van FamilySearch kunt u de laatste update van lopende projecten consulteren.

mei 4 14

De stam Belgrado

by Patrick Vanhoucke

Maria Willems, bestuurslid van Familiekunde Brussel, en mede-auteur Eric Van Baelen, hebben weer een nieuwe genealogische publicatie op de plank.

Op 14 november 1711 trouwde een jongeman in Strombeek-Bever met een plaatselijk meisje, Maria De Koninck. Het koppel vestigde zich te Meise en kreeg er acht kinderen. In 1749 sterft de man. In zijn begrafenisakte vermeldt de pastoor dat Augustinus Belgrades een vondeling was. Bij hém begint dus het verhaal van alle Belgrado’s die hier in later eeuwen opduiken.

Sinds Augustinus als vondeling opdook, zijn er elf volgende generaties afstammelingen. Alle naamdragers en vele andere nakomelingen zijn sindsdien in onderling verband gezet.

Naast de parenteel van Augustinus werden ook de voorouders van zijn echtgenote Maria De Koninck opgelijst. Van haar kon voor sommige takken nog drie generaties verder in de tijd worden teruggegaan, tot ongeveer 1580.

Verder kunt u in de publicatie ook nog andere informatie vinden over ondermeer drie andere vondelingen met dezelfde naam, een hypothese over de oorsprong van de familienaam Belgrado, een progressie-analyse van de naamdragers en zeer veel reproducties van documenten, foto’s en aanverwante stukken. De teksten over de eerste twee eeuwen Belgrado’s werden (met transcripties) veelal ook in extenso gereproduceerd. Het boek van 346 pagina’s op A4-formaat heeft ook een namen-index die het opzoeken vergemakkelijkt.

Naast een kijk- en leesboek is “De stam Belgrado” in de eerste plaats een naslagwerk waarmee men via één aanknopingspunt van één persoon de voorouders én de nakomelingen kan reconstrueren.

Voorstelling – uitnodiging

In samenwerking met de gemeente Meise en de plaatselijke heemkundige kring Berla zal het boek “De stam Belgrado” worden voorgesteld.

Waar? Zaal “Het Moment”, Brusselsesteenweg 40, 1860 Meise. De zaal is gelegen in het centrum van Meise, tegenover de kerk. Een ruim parkeerterrein bevindt zich op 20 meter afstand.
Wanneer? Vrijdag 27 juni 2014 om 19.30 uur.

U kunt ter plaatse alle door u bestelde exemplaren van het boek afhalen.

Hoe bestellen?

Het boek is in principe alleen via voorintekening verkrijgbaar. De vrije oplage achteraf zal beperkt zijn.

Het boek zelf kost bij voorintekening 30 euro. De door u bestelde exemplaren kunt u komen afhalen tijdens de voorstelling van het boek in Meise, of na afspraak. Indien u het met de post thuis wilt ontvangen, betaalt u 10 euro per exemplaar extra (verpakkings- en verzendkosten inbegrepen).

Bestellen kan door een overschrijving van 30 euro (of 40 euro met verzending) op rekeningnummer BE32 0000 8032 5902 t.n.v. Maria Willems, 1082 Sint-Agatha-Berchem m.v.v. “boek Belgrado” + uw telefoonnummer. U kunt bestellen tot uiterlijk 30 mei 2014.

Opgelet: Familiekunde Brussel is niet de uitgever van dit boek en het boek is dus ook niet via ons te koop. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact nemen met de auteur Maria Willems via e-mail maria [dot] elisabeth [at] skynet [dot] be.

apr 15 14

Kom naar de erfgoedmarkt op 27 april

by Patrick Vanhoucke

Op zondag 27 april 2014 is het Erfgoeddag. Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) en Familiekunde Brussel heten u dan hartelijk welkom op hun gezamenlijke erfgoedmarkt.

Leerkrachten, cursisten, genealogen, Brusseleer, BON, AMVB en Familiekunde Brussel trokken uit hun vertrouwde omgeving om samen te werken. In een leertraject maakten ze kennis met elkaar door de grenzen van archief te ontdekken. Op de erfgoedmarkt gaan ze met u in dialoog door hun tussentijdse resultaten te presenteren. Beginnende genealogen die de afgelopen maanden door Familiekunde Brussel individueel werden begeleid, stellen de resultaten van hun onderzoek visueel voor. U bent welkom om te komen kijken en luisteren of deel te nemen aan het interactief forum.

Kom zeker langs en vergeet niet een voorwerp mee te brengen dat voor u waardevol Brussels Nederlandstalig erfgoed is.

U vindt het AMVB op de Arduinkaai 28, 1000 Brussel. U kunt de erfgoedmarkt bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur. Het interactief forum start om 13.00 uur.

Deelnemen is gratis, maar we stellen het op prijs als u zich vooraf inschrijft. Dit kan via het onderstaande inschrijvingsformulier.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.