Skip to content

Bezoek gratis onze nieuwe themasite obiit.familiekunde-brussel.be met scans van rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes.

 

Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief van Familiekunde Brussel? Doe uzelf een cadeau en neem nu een abonnement. Het mooiste van al: het is helemaal gratis.

 

Bezoek ons documentatiecentrum, iedere laatste zaterdag van de maand (schoolvakanties uitgezonderd).

 

De ‘Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest’ is nu gratis beschikbaar onder de vorm van een GeneaWiki.

jun 29 15

Enquête genealogie met Harry Potter: de (tover)kracht van genealogische software

by Patrick Vanhoucke

Op zaterdag 24 oktober 2015 wil Familiekunde Brussel een namiddag ‘kijk-en-vergelijk’ organiseren rond het gebruik van genealogische software. Met een korte enquête peilen we naar uw interesse hiervoor en naar de mate waarin u nu al gebruik maakt van genealogische software. Alvast hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen.

Deelnemen aan de enquête.

mei 12 15

Familiekunde Brussel zet rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes online

by Patrick Vanhoucke

Obiit. Hij of zij is gestorven. Wie eenmaal geboren wordt, zal ooit sterven. Het is een van de weinige zekerheden die we in dit leven kennen.

Als genealogen proberen we niet alleen namen en datums in kaart te brengen. Bovenal proberen we onze voorouders een gezicht te geven, hun levens in kaart te brengen. Wie waren ze? Waar woonden ze en hoe verdienden ze hun brood? Wat waren hun dromen, hun angsten en verwachtingen? En uiteindelijk: hoe, waar en wanneer zijn ze overleden? We houden de herinnering aan hen levendig. Want: “Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten”, schreef dichter-zanger Bram Vermeulen (1946-2004).

Al bijna twee jaar is Familiekunde Brussel achter de schermen bezig met het digitaliseren en ontsluiten van rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes. Dankzij het werk van enkele bestuursleden zijn de eerste resultaten daarvan (ruim 800 scans en bijna 4.000 geïndexeerde namen) nu ook online te raadplegen via de themasite obiit.familiekunde-brussel.be.

feb 11 15

Het belang van beroepen in de genealogie

by Maria Willems

Wanneer je stamboomonderzoek doet, noteer dan steeds het beroep van de personen die in de akten voorkomen, ook van de getuigen die vaak naaste familie zijn maar niet noodzakelijk in dezelfde gemeente of stad wonen. Je kan er dikwijls uit opmaken waar ze woonden, werkten en stierven.

Heb je bijvoorbeeld hele generaties landbouwers in een bepaalde streek, dan zal je daar waarschijnlijk ganse takken van dezelfde families terugvinden: een boer gaat immers zijn land niet verlaten.

In de West-Vlaamse familie van mijn echtgenoot, trouwden de molenaars met boerendochters en bleven natuurlijk bij hun molen wonen. Daar kwamen dan na de oorlogsjaren bakkers uit voort die uitzwermden naar Brussel want daar was veel vraag naar goede werkmannen.

Mijn man was ook een kleinzoon van een bakkersfamilie en belandde zo in het Brusselse. Pakweg vijftig jaar geleden kon je hier bij wijze van spreken haast op elke hoek van de straat een bakker, beenhouwer of winkel vinden uitgebaat door een West-Vlaming.

De familie van mijn grootmoeder daarentegen bestond hoofdzakelijk uit dagloners, dat maakt het een pak moeilijker om ze te volgen want ze gingen zich verhuren in de streken waar er werk te vinden was en bleven daar soms letterlijk ‘hangen’!

Anderen moesten, omwille van de vele kinderen in een gezin, uitwijken naar de stad om er fabrieksarbeid te verrichten. Wanneer je meiden ‘servante’ of knechten tegenkomt, dan waren die meestal in dienst in de stad bij welstellende families en daar trouwden ze ook vaak met elkaar.

Zoals je ziet: je kan langs het beroep van een persoon heel wat gegevens voor jouw stamboom verzamelen.

Wil je meer weten? Familiekunde Brussel verzamelde een aantal interessante websites over beroepen en beroepsnamen.

jan 12 15

Nieuwjaarsreceptie 2015

by Patrick Vanhoucke

Op zaterdag 31 januari 2015 heten Familiekunde Brussel en het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) u van 14.30 tot 16.00 uur van harte welkom op hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Bij een drankje kunt u kennismaken met de werking van beide organisaties en met andere leden of sympathisanten.

Hoofdredacteur Robert Esselinckx van tvbrussel gaat in gesprek met Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz over zijn genealogische achtergronden, zijn visie op Brussel, en zijn ideeën met betrekking tot de ondersteuning en organisatie van de vele verenigingen voor familie- en heemkunde.

U vindt het AMVB op de Arduinkaai 28 (vlakbij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg) in Brussel. De metrohaltes IJzer (lijn 2 en 6) en Sint-Katelijne (lijn 1 en 5) bevinden zich op 5 minuten wandelafstand van het AMVB.

Gelieve in te schrijven vóór 26 januari 2015 met het onderstaande inschrijvingsformulier.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

jan 12 15

Workshop paleografie (oud schrift)

by Patrick Vanhoucke

Op zaterdag 28 februari 2015 kunt u van 14.00 tot 16.00 uur in het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) deelnemen aan een workshop paleografie (oud schrift).

Wie regelmatig archiefstukken ter hand neemt, merkt dat de handschriften vaak moeilijk te lezen zijn. Een onleesbaar woord betekent vaak een verkeerde of onvolledige interpretatie van de tekst. Lesgever Libert Loosen van de Heemkundige kring De Semse te Zemst onsluiert samen met ons de vele geheimen van het oud schrift. Met talrijke voorbeelden en werkteksten gaan we concreet aan de slag.

U vindt het AMVB op de Arduinkaai 28 (vlakbij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg) in Brussel. De metrohaltes IJzer (lijn 2 en 6) en Sint-Katelijne (lijn 1 en 5) bevinden zich op 5 minuten wandelafstand van het AMVB.

Inschrijven doet u met het onderstaande inschrijvingsformulier. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB betalen 3 euro. Niet-leden betalen 5 euro. Door uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde bedrag. Uw inschrijving is definitief zo gauw u dit bedrag heeft overgeschreven op onze financiële rekening: KBC 734-0041286-70, IBAN BE60 7340 0412 8670, BIC KREDBEBB.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

jan 12 15

Familiekunde Vlaanderen wordt 50 jaar!

by Patrick Vanhoucke

Op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2015 viert Familiekunde Vlaanderen vzw haar 50-jarig bestaan met een tweedaags evenement in het Felixarchief te Antwerpen.

Familiekunde Vlaanderen helpt bij het onderzoek voor al wie zich in het leven van zijn voorouders wil verdiepen. Over het Vlaamse land en Brussel verspreid, organiseren lokale afdelingen geregeld genealogische vormingsavonden: inleidingen tot de familiekunde, methodieken van het onderzoek, kennismakingen met het archiefwezen, lessen oud schrift, de studie van vaak voorkomende genealogische documenten en voordrachten met een historische achtergrond.

Inlichtingen over en inschrijven voor het congres: www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar.

jan 12 15

Bezoek aan het Erasmushuis te Anderlecht

by Patrick Vanhoucke

Op donderdag 19 maart 2015 kunt u van 14.00 tot 16.00 uur deelnemen aan een bezoek aan het Erasmushuis te Anderlecht.

Dit bezoek wordt georganiseerd in samenwerking met de Anderlechtse heemkundige kring “De Swaene”. Het Erasmushuis te Anderlecht is een gotisch huis (1450-1515), waar Erasmus vijf maanden verbleef. Vandaag herbergt het museum een verzameling schilderijen (Holbein, Bosch, Metsys), een bibliotheek met een rijke verzameling oude drukken en een filosofische tuin.

We spreken af ter plaatse. U vindt het Erasmushuis in de Kapittelstraat 31 te Anderlecht. De metrohalte Sint-Guido (lijn 5) bevindt zich op 5 minuten wandelafstand.

Inschrijven doet u met het onderstaande inschrijvingsformulier. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / De Swaene betalen 3 euro. Niet-leden betalen 5 euro. Door uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde bedrag. Uw inschrijving is definitief zo gauw u dit bedrag heeft overgeschreven op onze financiële rekening: KBC 734-0041286-70, IBAN BE60 7340 0412 8670, BIC KREDBEBB.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

jan 12 15

Erfgoeddag 2015 – Erf!

by Patrick Vanhoucke

Op Zondag 26 april 2015 nodigen Familiekunde Brussel en het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) u van harte uit ter gelegenheid van Erfgoeddag 2015.

De Erfgoeddag besteedt dit jaar speciaal aandacht aan een specifieke component van het woord ‘erfgoed’: erven. Wat is de relatie tussen erven, erfenis en erfgoed? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen erven en erfgoed? Hoe belangrijk waren erfenissen voor de samenstelling van collecties in onze musea, bibliotheken en archieven? Van welk erfgoed zijn onze kinderen en kleinkinderen erfgenamen en hoe gaat dat dan?

Familiekunde Brussel nodigde archivaris Harald Deceulaer van het Rijksarchief te Anderlecht uit om uitleg te geven over:

  • het Notariaat van Brussel en de recent verworven toegang op de 17de en 18de eeuw door de nota’s De Jonghe d’Ardoye (11 delen of 5.500 pagina’s analyses van akten, mét index);
  • de recent ontsloten procesdossiers over erfeniskwesties in de Raad van Brabant (17de en 18de eeuw);
  • het recent verworven en ontsloten archief van het Enig Hypotheekkantoor van Brussel, tussen 1799 en 1913 (hierdoor is het mogelijk om alle transacties van het onroerend goed terug te vinden uit het gerechtelijk arrondissement Brussel).

Voor genealogen zijn deze bronnen een ware goudmijn, dus kom zeker luisteren van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt ook specifieke vragen stellen. Ter gelegenheid van de Erfgoeddag is deze voordracht helemaal gratis.

U vindt het AMVB op de Arduinkaai 28 (vlakbij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg) in Brussel. De metrohaltes IJzer (lijn 2 en 6) en Sint-Katelijne (lijn 1 en 5) bevinden zich op 5 minuten wandelafstand van het AMVB.

Inschrijven is niet verplicht, maar wel aanbevolen. Dit doet u met het onderstaande inschrijvingsformulier.

Voornaam en naam
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Lidnummer

jan 12 15

Heemkunde en genealogie

by Patrick Vanhoucke

Op zaterdag 25 april 2015 kunt u van 14.00 tot 16.00 uur in het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) komen luisteren naar een voordracht over “heemkunde en genealogie”.

Myriam Van Varenbergh geeft een voorstelling van de veelzijdige werking van de heemkundige kring De Swaene en de raaklijnen met de genealogie. Myriam Van Vaerenbergh is voorzitter van de Anderlechtse heemkundige vereniging.

U vindt het AMVB op de Arduinkaai 28 (vlakbij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg) in Brussel. De metrohaltes IJzer (lijn 2 en 6) en Sint-Katelijne (lijn 1 en 5) bevinden zich op 5 minuten wandelafstand van het AMVB.

Inschrijven doet u met het onderstaande inschrijvingsformulier. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / De Swaene betalen 3 euro. Niet-leden betalen 5 euro. Door uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde bedrag. Uw inschrijving is definitief zo gauw u dit bedrag heeft overgeschreven op onze financiële rekening: KBC 734-0041286-70, IBAN BE60 7340 0412 8670, BIC KREDBEBB.

Voornaam en naam
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Lidnummer

jan 12 15

Bezoek Red Star Line Museum te Antwerpen

by Patrick Vanhoucke

Op donderdag 7 mei 2015 gaat de jaarlijkse voorjaarsuitstap met Familiekunde Brussel richting Antwerpen voor een bezoek aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (in de voormiddag) en aan het alom geprezen Red Star Line Museum (in de namiddag).

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is de bewaarbibliotheek van de stad Antwerpen. De bibliotheek is genoemd naar de Vlaamse volksschrijver Hendrik Conscience (van wie wordt gezegd dat hij zijn volk leerde lezen), wiens standbeeld voor de bibliotheek staat.

In het Red Star Line Museum staan verhalen centraal. De verhalen van de passagiers die met de Red Star Line naar Amerika reisden op zoek naar geluk en een beter bestaan. Het zijn al die verhalen samen die het verhaal van de Red Star Line vertellen.

Familiekunde Brussel plant gezamenlijk vervoer per autocar.

08.15 uur – Vertrek naar Antwerpen per autocar. Opstappen aan de eindhalte van metrolijn 6, Koning Boudewijn, uitgang kant Houba de Strooperlaan.
10.00 uur – Start bezoek Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
12.00 uur – Lunch in De Burgerij (niet in de deelnameprijs inbegrepen, richtprijs 16 euro).
14.00 uur – Start rondleiding Red Star Line Museum.
16.00 uur – Terugkeer naar Brussel per autocar. Voorziene aankomst in Brussel omstreeks 17.30 uur.

Inschrijven doet u met het onderstaande inschrijvingsformulier. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 10 euro. Niet-leden betalen 15 euro. Door uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde bedrag. Uw inschrijving is definitief zo gauw u dit bedrag heeft overgeschreven op onze financiële rekening: KBC 734-0041286-70, IBAN BE60 7340 0412 8670, BIC KREDBEBB.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.