Skip to content

Bezoek gratis onze nieuwe themasite obiit.familiekunde-brussel.be met scans van rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes.

 

Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief van Familiekunde Brussel? Doe uzelf een cadeau en neem nu een abonnement. Het mooiste van al: het is helemaal gratis.

 

Bezoek ons documentatiecentrum, iedere laatste zaterdag van de maand (schoolvakanties uitgezonderd).

 

De ‘Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest’ is nu gratis beschikbaar onder de vorm van een GeneaWiki.

dec 20 16

Lezing: De historische waarde van de Belgische frank

by Patrick Vanhoucke

Zaterdag 20 mei 2017 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Op zaterdag 20 mei 2017 kunt u bij Familiekunde Brussel komen luisteren naar een lezing van Peter Scholliers over “De historische waarde van de Belgische frank”. Deze lezing is een samenwerkingsverband met Willemsfonds Brussel.

De Belgische frank (1832-2002), kent u hem nog? In de Franse Tijd circuleert hij in onze contreien en wordt vanaf de jaren 1830 gekoesterd en na 1990 zelfs symbool (naast koning, wafels/friet en voetbal) van de Belgische eenheid. Hij kreeg het nochtans hard te verduren, zeker tijdens en net na beide wereldoorlogen of tijdens devaluaties in de jaren 1930 en 1980. Wie zich inlaat met de studie van het verleden, krijgt te maken met de geschiedenis van onze frank. De metselaar verdiende 2,5 fr per dag in 1847, een doktersbezoek kostte 50 centiemen in 1886 en de eerste LP van de Rolling Stones was 120 frank waard in 1963. Deze lezing geeft u meer uitleg over de waarde van het loon, het doktersbezoek, de LP of gelijk welk bedrag in frank.

Peter Scholliers studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij ook zijn doctoraat behaalde met onderzoek over lonen, koopkracht, de indexkoppeling en de levensstandaard in België tijdens het interbellum. Scholliers verricht onderzoek naar de geschiedenis van de sociale ongelijkheid, de levensstandaard, voedingsgeschiedenis en de geschiedenis van lonen en prijzen van 1800 tot vandaag.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

Voornaam en naam
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Lidnummer

dec 20 16

Historische cartografie – deel 1: basiskaarten voor historisch onderzoek

by Patrick Vanhoucke

Zaterdag 24 juni 2017 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Op zaterdag 24 juni 2017 kunt u bij Familiekunde Brussel komen luisteren naar een lezing in het kader van de reeks Historische cartografie. (Oude) kaarten vormen een belangrijk hulpinstrument in de zoektocht naar onze voorouders en hun leefomgeving. Welke kaarten er zijn, hoe je een kaart leest en welke kaarten je online vindt, is niet altijd zo eenvoudig.

In de 18de eeuw groeit in verschillende Europese landen de nood aan een landsdekkende cartografie. Daarnaast laten wetenschappelijke en technische verworvenheden toe om nieuwe kaartconcepten uit te werken. In het huidige België worden niet alleen midschalige kaartreeksen geproduceerd, maar ook grootschalige topografische kaarten en thematische kaarten.

In deze lezing bespreekt prof. dr. Philippe De Maeyer, hoogleraar cartografie en geografische informatiesystemen (GIS) aan de Universiteit Gent, de mogelijkheden én de beperkingen om dit kaartmateriaal in historisch onderzoek te integreren.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

Voornaam en naam
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Lidnummer

dec 20 16

Lezing: Het huis van je voorouders in Brussel

by Patrick Vanhoucke

Zaterdag 30 september 2017 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Op zaterdag 30 september 2017 maakt u bij bij Familiekunde Brussel kennis met bronnen voor het vinden van je voorouders in Brussel.

Beroepsgenealoog Jan Caluwaerts neemt ons mee op weg naar onze Brusselse voorouders. Droom je ervan om te weten wààr precies die voorouders woonden? Misschien staat hun huis er nog of kunnen we ons op een andere manier een goed beeld vormen van de buurt waar ze woonden en werkten. Brussel is een uitdaging, want de vijfhoek telde tijdens het Ancien Régime 6 parochies en was verdeeld in liefst 40 wijken met in totaal een 12.000 percelen. Als je goed bent voorbereid, hoeft het geen tijdrovende klus te zijn om te achterhalen in welke straat en op welk perceel je voorvader in de 18de of 19de eeuw woonde. Zo kom je ook sneller andere archieven op het spoor i.v.m. opleiding, beroep, wel en wee.

Aan de hand van enkele treffende voorbeelden legt Jan Caluwaerts uit welke weg je bewandelt om in het doolhof van parochies, wijken en percelen (redelijk) snel het huis van je voorouders te vinden. De nadruk van de lezing ligt op onderzoek tijdens het Ancien Régime, maar ook 19de-eeuwse bronnen komen aan bod.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

Voornaam en naam
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Lidnummer

dec 20 16

Historische cartografie – deel 2: workshop Cartesius, digitale kaarten en plannen

by Patrick Vanhoucke

Zaterdag 21 oktober 2017 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Op zaterdag 21 oktober 2017 kunt u bij Familiekunde Brussel deelnemen aan deel 2 van de reeks Historische cartografie.

Annelies Coenen van het Algemeen Rijksarchief en Marc Carnier van het Rijksarchief te Leuven laten u tijdens hun workshop kennismaken met het project Cartesius: de mooiste kaarten, plannen en luchtfoto’s van België en Midden-Afrika online. Dit project is een unieke samenwerking van het Nationaal Geografisch Instituut, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk Museum van Midden-Afrika. Daarnaast geven beide sprekers u uitleg over de digitalisering van en het aanbod aan kaarten en plannen van het Rijksarchief in België.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

Voornaam en naam
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Lidnummer

dec 20 16

Lezing: De Zeven Geslachten van Brussel

by Patrick Vanhoucke

Zaterdag 25 november 2017 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Op zaterdag 25 november 2017 kunt u bij Familiekunde Brussel komen luisteren naar een lezing van Roel Jacobs over “De Zeven Geslachten van Brussel”.

Is Brussel gesticht door zeven families die het bestuur van de stad gemonopoliseerd hebben tot in de 15de eeuw? Of hebben ze dat zelf uitgevonden om hun monopolie te rechtvaardigen? Zijn geslachten trouwens wel families? En wat is het verschil tussen patriciaat en adel? Of is er niet zo veel verschil? Op deze en vele andere vragen probeert Roel Jacobs tijdens deze lezing een antwoord te formuleren.

Roel Jacobs is jurist van opleiding en werd historicus uit passie. Hij heeft tal van publicaties over (de geschiedenis van) Brussel, maar ook over Brugge op zijn naam staan en organiseert in beide steden wandelvoordrachten. Roel Jacobs werkt ook als historisch consultant voor Visit Brussels.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

Voornaam en naam
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Lidnummer

dec 20 16

Nieuwjaarsreceptie Familiekunde Brussel en AMVB

by Patrick Vanhoucke

Zaterdag 28 januari 2017 vanaf 14.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Nieuwjaarsreceptie 2017

Voorzitters Daniel Bex en Erwin Eysackers nodigen u van harte uit op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van Familiekunde Brussel en het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB).

40 jaar AMVB wordt speciaal voor u muzikaal ingeleid. Bart Vandekerkhove en Erwin Eysackers zochten inspiratie in de AMVB-collectie. Met een streepje muziek, tekst en zang kondigen zij het begin van dit feestjaar aan.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen met het onderstaande formulier.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

dec 20 16

Cursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn grootouders?”

by Patrick Vanhoucke

Zaterdag 18 februari 2017 van 14.00 tot 17.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Ben je klaar om je (klein)kinderen te begeleiden in hun zoektocht naar voorouders? Familiekunde Brussel kan je daar bij helpen. Op zaterdag 18 februari 2017 kan je komen ontdekken hoe je je eigen familiegeschiedenis kan ontrafelen. Deze cursus is een samenwerkingsverband met Willemsfonds Brussel.

Het Ketnet stambos: de boom in met je familie!

In het najaar van 2015 werd op Ketnet (VRT) het gloednieuwe programma “Ben ik familie van?” uitgezonden. Dit was een televisieprogramma waarbij kinderen op zoek gaan naar een (al dan niet beroemde) voorouder. Zo ontdekten ze een fascinerende episode uit hun eigen familiegeschiedenis. Familiekunde Vlaanderen werkte mee aan de totstandkoming van het programma. Onder de deskundige leiding van Nand Staes, bestuurslid van Familiekunde Brussel, bouwt deze cursus voort op de ervaringen van de kinderen in het tv-programma om verder op zoek te gaan naar hun familiaal verleden.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 10 euro. Niet-leden betalen 12 euro. Een syllabus is in de prijs inbegrepen.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

dec 20 16

Nationaal Congres en Dag van de Familiegeschiedenis te Brugge

by Patrick Vanhoucke

Zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017
Brugge

Op zaterdag 25 maart 2017 heeft het 52ste congres van Familiekunde Vlaanderen plaats te Brugge. De dag erop, 26 maart 2017, volgt de derde editie van de Dag van de Familiegeschiedenis.

Het grootste genealogisch evenement van België is dus in 2017 te gast in Brugge, meer nog: in de Brugse historische toplocaties, waaronder het Belfort en het stadhuis.

Tijdens dit genealogisch topweekend georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen verwelkomen we je voor een bezoek aan de tweedaagse genealogische beurs en nodigen we je van harte uit om het gevarieerd voordrachtenprogramma bij te wonen in het prachtige historisch kader van het Belfort te Brugge.

Het thema is woongeschiedenis. Centraal staat de vraag “waar woonden mijn voorouders?”. Je kan tijdens dat weekend in maart 2017 terecht voor inspiratie en advies om je te helpen de (woon)geschiedenis van je voorouders te reconstrueren.

Het volledige programma vind je op de website van Familiekunde Vlaanderen. Een evenement om zeker niet te missen dus! Tip: reserveer dit weekend alvast in je agenda.

De organisatie van het congres 2017 en de Dag van de familiegeschiedenis 2017 is mogelijk dankzij de vriendelijke steun en medewerking van de Stad Brugge.

dec 20 16

Erfgoeddag: thema Zorg voor cultureel erfgoed

by Patrick Vanhoucke

Tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag staat dit jaar het thema “Zorg” centraal. Musea, gidsenorganisaties en andere erfgoedspelers bieden deze dag in Brussel meer dan dertig activiteiten aan.

Wandel je graag? Doe dan mee aan de “De Begankenis”. Die brengt je op een aantal bekende en minder bekend locaties van de Marollen. Tijdens de wandeling ga je ook langs bij het Archief van de Stad Brussel. Het archief en Familiekunde Brussel slaan de handen in elkaar om je uitleg te geven over de zorg voor familiedocumenten.

Familiedocumenten, familiearchief, oude (familie)foto’s… hanteer je best met de nodige zorg en omzichtigheid. Familiekunde Brussel en het Archief van de Stad Brussel geven je praktische tips voor het hanteren en bewaren van oude familieschatten.

De Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stelde een programmabrochure voor de Erfgoeddag in Brussel samen. Deze kun je online downloaden. Familiekunde Brussel vind je op pagina 40 (nummer 26). Alle informatie over de wandeling “De Begankenis van Brussel” vind je op pagina’s 4-5. Om langs te gaan bij het Archief van de Stad Brussel en Familiekunde Brussel, volg je het wandelparcours van Korei (pagina 4). De wandelingen starten om 10.30 uur (NL), 11.30 uur (NL), 14.00 uur (FR) en 15.00 uur (NL) aan de infostand van UiTinBrussel aan het Bruegelplein / Zwaardstraat.

aug 21 16

Workshop “Werken met de zoekrobot van het Rijksarchief in België” (herhaling)

by Patrick Vanhoucke

Op zaterdag 24 september 2016 organiseert Familiekunde Brussel in samenwerking met het Rijksarchief in België een workshop “Werken met de zoekrobot van het Rijksarchief in België”. Wegens succes en op algemeen verzoek hernemen we daarmee een gelijkaardige workshop die de Erfgoedcel Brussel in het voorjaar al organiseerde.

Waar en wanneer?
Familiekunde Brussel, Arduinkaai 28, 1000 Brussel
zaterdag 24 september 2016 van 14.00 tot 16.00 uur

De workshop wil ervaren en minder ervaren onderzoekers wegwijs maken in de werking van de website en de zoekmachine van het Rijksarchief. Genealogen, familiekundigen, heemkundigen en liefhebbers van archiefonderzoek zijn allemaal welkom om hier aan deel te nemen.

Annelies Coenen van de dienst Digitale Preservatie & Toegang van het Algemeen Rijksarchief zal uitleg geven over de werking van de zoekrobot: welke informatie kan je er mee vinden en hoe doe je dit zo efficiënt mogelijk? De focus ligt op de praktijk. Breng je eigen laptop mee als je er één hebt want de lesgever zal je in realtime doorheen de website loodsen. Er is wifi voor de deelnemers dus internetaansluiting is verzekerd.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

Opgelet: indien u niet kon deelnemen aan de workshop in februari én indien u zich al inschreef op de wachtlijst, dan hoeft u niet opnieuw in te schrijven. Begin september zullen we u contacteren.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.