Skip to content

Geschiedenis

De vzw Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) werd officieel opgericht te Gent op 13 december 1964. De eerste statuten citeren twaalf stichters, waaronder Hugo De Ceukelaire uit Buizingen. Enkele maanden later, op 1 maart 1965, verscheen het eerste nummer van “Vlaamse Stam”. De hoofdredactie was toevertrouwd aan Michiel Mispelon (Handzame 1922-1980). Hij was ook de grote gangmaker van de VVF.

Hugo De Ceukelaire en Michiel Mispelon organiseerden samen de eerste VVF-vergadering te Brussel, in het Consciencehuis – Graaf van Egmont, Jules van Praetstraat 28, op vrijdag 23 april 1965 te 18.30 uur. Maandelijks waren er vergaderingen voorzien die achtereenvolgens plaats hadden in de Graaf van Egmont, de KAJ-centrale, het Hof van Engeland, Café Pajottenland, Restaurant Sylvia, de Beursschouwburg, het Trefcentrum Elzenhof, de Graaf van Egmont (1973-1984), Gemeenschapscentrum Elzenhof (1984-2005) en vanaf 2005 in het Gemeenschapscentrum Nekkersdal te Laken.

De VVF-Brussel had geen vast bestuur tot in 1969 Dr. Jan G. De Brouwere voorzitter werd van de afdeling. In januari 1971 werd hij bijgestaan door Jos Laporte als secretaris. Op 17 juni 1982 werd het bestuur hernieuwd. Dr. Jan G. De Brouwere werd erevoorzitter, Jos Laporte werd voorzitter. Roger Caluwaerts en Roger Vergaderde werden ondervoorzitters, Paula de Lelys-Daems secretaris. Anita De Clerck-Vanderwaeren werd penningmeester, Eugène de Lelys en Irène Van Overmeire (die laatste vanaf 15 juni 1987) bestuursleden. De VVF-Brussel kende in deze periode een vrij actief bestaan.

In oktober 1978 verscheen het eerste nummer van “VVF-Krant”, het plaatselijk contactblad, dat vanaf januari 1981 verscheen onder de naam “VVF-Info”. Na 1996 verscheen dit blaadje onder de naam “VVF-Brussel 19”. Na de ontbinding van het Contact- en Cultuurcentrum, met haar dienstencentrum, is dit contactblad niet meer verschenen.

De VVF-Brussel overhandigde ook meerdere kwartierstaten aan musea en instellingen. Wij noemen de kwartierstaten van: beeldhouwer Baron Alfred Courtens aan het Charliermuseum te Sint-Joost-ten-Node in 1971; Karel Buls, burgemeester van Brussel, aan het Karel Bulsfonds en het Archief en Museum van het Vlaams leven te Brussel (AMVB) in 1981; letterkundige Hendrik Conscience aan het AMVB in 1983; dichter Emmanuel Hiel aan het AMVB in 1984; letterkundige Ernest Claes aan het AMVB in 1985; minister Julius Hoste, stichter van het “Het Laatste Nieuws” aan de familie Hoste, de directie van Het Laatste Nieuws en het AMVB in 1988; advocaat-politicus Hendrik Van der Noot aan de NCC (Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie) in 1989.

De VVF-Brussel is ook de uitgever van meerdere brochures: “Onze voorouders in de legers van Napoleon” door Eugeen de Lelys (1980), “Kaarten en plattegronden als hulpbronnen voor de familiegeschiedenis” door Roger Caluwaerts (1980) en “Onze voorouders in de politiek” door Henri Vannoppen (3 delen: 1980, 1982 en 1983).

De VVF-Brussel was reeds vijfmaal de gastheer van een nationaal congres. Het allereerste nationale VVF-congres had plaats te Brussel in de KAJ-centrale op 13 maart 1966 en het zesde congres op 24 en 25 april 1971. Het 11de congres op 9 en 10 mei 1976 met als thema “Naamkunde” en een colloquium over “Brusselaar, wie ben je?”. Het 15de congres had plaats op 19 en 20 april 1980, met een colloquium over “Minder gekende archieven”.

Op 6 en 7 mei 2000 had te Brussel het 35ste nationale VVF-congres plaats met als thema “200 jaar gemeentelijke instellingen, 1800-2000” en “Gemeentelijke archieven als hulpbron voor de familiekunde”. Op zaterdag 6 mei had in de Gotische Zaal van het Brusselse Stadhuis een academische zitting plaats, waar het speciale congresnummer van “Vlaamse Stam” werd voorgesteld, getiteld “De burgemeesters van de Stad Brussel 1830-1983 en hun voorouders”. Tevens werd ook de “Heraldische kaart van het Brusselse hoofdstedelijke gewest” voorgesteld, met onder meer het nieuwe wapen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Op zondag 7 mei werd het congres verder gezet in het Markiesgebouw van de Vlaamse Gemeenschap met als thema “Gemeentelijke archieven als hulpbron voor de familiekunde”.

Op vrijdag 22 april 2005 trokken Jos Laporte, Alfons Van Roy en François Vreven (1920-2006) zich terug uit het bestuur van VVF-Brussel. Jos Laporte was hiermee gedurende meer dan 34 jaar (secretaris sinds januari 1971 en voorzitter sinds juni 1982) bestuurder van VVF-Brussel. Een Algemene Vergadering in het Gemeenschapscentrum Nekkersdal verkoos een bestuur. Na een eerste bestuursvergadering werd Danny Bex voorzitter; Christian Boone ondervoorzitter; Patrick Vanhoucke secretaris; Paul Lievens penningmeester; Nadine Asseau en Pierre Debecker bestuursleden.

Tekst: Jos Laporte, erevoorzitter VVF-Brussel