Skip to content

Bezoek gratis onze nieuwe themasite obiit.familiekunde-brussel.be met scans van rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes.

 

Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief van Familiekunde Brussel? Doe uzelf een cadeau en neem nu een abonnement. Het mooiste van al: het is helemaal gratis.

 

Bezoek ons documentatiecentrum, iedere laatste zaterdag van de maand (schoolvakanties uitgezonderd).

 

De ‘Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest’ is nu gratis beschikbaar onder de vorm van een GeneaWiki.

dec 17 17

Geleid bezoek aan de SCGD

by Patrick Vanhoucke

Geleid bezoek aan de SCGD
Zaterdag 20 oktober 2018 van 14.00 tot 16.00 uur
Anatole Francestraat 31, 1030 Schaarbeek (afspraak ter plaatse, stipt om 13.45 uur)

De SCGD ofte “Service de Centralisation des études Généalogiques et Démographiques de Belgique” is een organisatie die in 1944 werd opgericht. Het documentatiecentrum biedt genealogen een waaier aan diensten en documenten om hen bij hun genealogisch onderzoek te helpen.

Zowel voor beginners als gevorderden mag een bezoek aan de SCGD niet op het genealogische onderzoekslijstje ontbreken. Op deze zaterdagnamiddag wordt het centrum exclusief voor Familiekunde Brussel geopend. U krijgt een rondleiding en kunt desgewenst ter plaatse documenten raadplegen. Er zal voldoende tijd zijn om opzoekingen te doen, bereid uw bezoek voor door op de website www.scgd.net na te kijken wat er voor u te vinden is.

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht en doet u met het onderstaande formulier.

Voornaam en naam
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Lidnummer

dec 17 17

Historische cartografie – deel 4: HisGISKust (Historische kaarten kustzone)

by Patrick Vanhoucke

Historische cartografie – deel 4: HisGISKust (Historische kaarten kustzone)
Zaterdag 24 november 2018 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Het kustgebied is bij uitstek een dynamische regio waarop verschillende factoren inwerken. Historische kaarten van de kustzone vatten uitstekend het dynamische karakter van deze regio. Elke kaart bevriest immers een bepaald moment in de tijd als een stille getuige van de toenmalige toestand van onze kust en zee.

Nathalie De Hauwere is wetenschappelijk medewerkster van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in Oostende. Zij licht toe hoe het initiatief HisGISKust historische kaarten over de kustzone digitaal ontsluit en hoe u er als genealoog voor uw familiekundig onderzoek gebruik van kunt maken.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

Voornaam en naam
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Lidnummer

sep 5 17

Publicatie: telling huizen in Brussel 1597-1598

by Patrick Vanhoucke

Bij uitgeverij Safran in Brussel verschijnt in oktober het boek Recensement des édifices et maisons de Bruxelles par le Sieur de Chassey en 1597-1598. Een bijzonder interessante publicatie van de hand van Jean-Louis Van Belle, met name voor genealogen met voorouders in Brussel ten tijde van Filips II van Spanje en de Spaanse Nederlanden. Het gaat om de publicatie van een onuitgegeven handschrift dat werd ontdekt in de archieven van een particulier. Beroepsgenealoog Jan Caluwaerts uit Leuven werkte mee aan de totstandkoming van het boek.

Telling in opdracht van Filips II
In 1597 wilde Filips II zijn hofhouding in Brussel huisvesten. Ter voorbereiding hiervan gaf hij aan zijn kwartiermeester Benoît Charreton, Heer van Chassey, opdracht om een telling van de Brusselse gebouwen uit te voeren en zo de huizen te bepalen die geschikt waren om de hofhouding te huisvesten.

De Heer van Chassey
De Heer van Chassey, die hoge functies bekleedde en afkomstig was van Franche-Comté, had destijds een slechte reputatie. Hierdoor belandde hij in de gevangenissen van Treurenberg en Mechelen. Maar hij kon op het vertrouwen van Filips II blijven rekenen en deze gaf opdracht hem vrij te laten. Daarna vertrouwde Filips II hem de opdracht van de telling toe. Een missie die Chassey merkwaardig genoeg voltooide met de medewerking van een vertegenwoordiger van de Stad Brussel.

De huizen en gebouwen van Brussel…
En zo gebeurde het dat het duo van december 1597 tot eind maart 1598 alle huizen en gebouwen van Brussel straat voor straat bezocht. Ze noteerden zorgvuldig het aantal kamers per huis en per verdieping, de eventuele aanwezigheid van verwarming (fornuizen en kachels), hun functie (keuken, winkel, slaapkamer…), alsook de zeldzame aanwezigheid van een toilet.

… en hun eigenaren
Naast deze technische gegevens werden ook de namen van de eigenaren, de huurders en vaak hun beroepen genoteerd, evenals de aanwezigheid van huisborden. De namen van de begunstigden, vaak Spanjaarden, werden toegevoegd. In het 652 pagina’s tellende handschrift staan dus tienduizenden gegevens vermeld die ons een ongeëvenaard beeld verschaffen van Brussel op het einde van de 16de eeuw.

Who’s who van Brussel
Het is wellicht onnodig te zeggen hoe belangrijk deze hoeveelheid data voor onderzoekers is. We denken dan aan historici en genealogen, maar ook aan afstammelingen die de woonvertrekken van hun voorouders zullen kunnen lokaliseren, of hun familiale en financiële toestand beter zullen leren begrijpen. Sociologen zullen kunnen zien hoe lieden van dezelfde beroepsgroepen dezelfde wijken bewoonden. Een echte “Wie is wie” van Brussel aan het einde van de 16de eeuw is dus denkbaar. En laten we vooral ook niet de stedebouwkundigen vergeten die zullen kunnen bepalen hoe een ‘typisch Brussels huis’ eruit zag, of de informatie over meer dan 650 personen die verbonden waren aan het Hof.

Integrale tekst, analyse, index en plattegrond
Na een voorstelling van het handschrift en een analyse van de verzamelde gegevens, geeft de auteur de geannoteerde editie van de volledige tekst, gevolgd door een index die een honderdtal pagina’s beslaat en meer dan achtduizend ingangen bevat. Als bijlage is er een plattegrond waarmee men stap voor stap, straat per straat, dag na dag, en soms zelfs halve dag na halve dag, het niet aflatende en vaak opdringerige werk van de huizentellers kan volgen.

Het boek “Recensement des édifices et maisons de Bruxelles par le Sieur de Chassey en 1597-1598” wordt op woensdag 11 oktober a.s. om 15.30 uur in het bijzijn van de auteur voorgesteld in de Ogivale Zaal van het Stadhuis van Brussel. Meer informate vindt u in de folder van de uitgever. In deze folder staat ook een formulier waarmee u het boek kunt bestellen.

jun 24 17

STREAM vectoriseert kabinetskaart Ferraris

by Patrick Vanhoucke

Op zaterdag 24 juni 2017 sprak prof. dr. Philippe De Maeyer bij Familiekunde Brussel voor een volle zaal over het gebruik van landsdekkende basiskaarten in historisch onderzoek.

De Maeyer is hoogleraar cartografie en geografische informatiesystemen (GIS) aan de UGent. Hij sprak ook kort over het STREAM-project.

STREAM heeft betrekking op het hertogdom Brabant en het graafschap Vlaanderen, een gebied dat ongeveer overeenstemt met de huidige provincies Vlaams- en Waals-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en het Brussels gewest.

Het vierjarig project wordt gefinancierd door de Herculesstichting, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel met steun van het Nationaal Geografisch Instituut en het Rijksarchief.

Een gevalstudie die binnen STREAM behandeld zal worden is de vectorisering van de kabinetskaart van Ferraris (1770-1777). Het meest originele exemplaar van deze kaart, dat in Wenen wordt bewaard, zal manueel worden gevectoriseerd. De huidige digitale scans van de Ferrariskaart (die bijvoorbeeld al via de website ‘Belgica‘ van de Koninklijke Bibliotheek van België ter beschikking worden gesteld) zijn immers slechts foto’s. Door de kaart te vectoriseren, wordt ze omgezet in lijnstukjes met coördinaten die in een database kunnen worden opgeslagen. Met die coördinaten kan men dan gaan rekenen. Zo zou men aan de database kunnen vragen om de kortste weg te berekenen tussen Brussel en Gent, op basis van het wegennet zoals dat bestond in de tweede helft van de 18de eeuw.

Het STREAM-project bevindt zich momenteel nog in de onderzoeksfase en is in de eerste plaats op het wetenschappelijk onderzoek gericht. Maar ongetwijfeld zitten er kansen in om met aangepaste en gebruiksvriendelijke interfaces er ook een aantal toepassingen voor te bedenken die voor een breder publiek en met name voor genealogen en heemkundigen interessant kunnen zijn. Iets om in het oog te houden.

Alle informatie over STREAM vind je op de projectsite www.streamproject.ugent.be.

dec 20 16

Nieuwjaarsreceptie Familiekunde Brussel en AMVB

by Patrick Vanhoucke

Zaterdag 28 januari 2017 vanaf 14.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Nieuwjaarsreceptie 2017

Voorzitters Daniel Bex en Erwin Eysackers nodigen u van harte uit op de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van Familiekunde Brussel en het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB).

40 jaar AMVB wordt speciaal voor u muzikaal ingeleid. Bart Vandekerkhove en Erwin Eysackers zochten inspiratie in de AMVB-collectie. Met een streepje muziek, tekst en zang kondigen zij het begin van dit feestjaar aan.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen met het onderstaande formulier.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

dec 20 16

Cursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn grootouders?”

by Patrick Vanhoucke

Zaterdag 18 februari 2017 van 14.00 tot 17.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Ben je klaar om je (klein)kinderen te begeleiden in hun zoektocht naar voorouders? Familiekunde Brussel kan je daar bij helpen. Op zaterdag 18 februari 2017 kan je komen ontdekken hoe je je eigen familiegeschiedenis kan ontrafelen. Deze cursus is een samenwerkingsverband met Willemsfonds Brussel.

Het Ketnet stambos: de boom in met je familie!

In het najaar van 2015 werd op Ketnet (VRT) het gloednieuwe programma “Ben ik familie van?” uitgezonden. Dit was een televisieprogramma waarbij kinderen op zoek gaan naar een (al dan niet beroemde) voorouder. Zo ontdekten ze een fascinerende episode uit hun eigen familiegeschiedenis. Familiekunde Vlaanderen werkte mee aan de totstandkoming van het programma. Onder de deskundige leiding van Nand Staes, bestuurslid van Familiekunde Brussel, bouwt deze cursus voort op de ervaringen van de kinderen in het tv-programma om verder op zoek te gaan naar hun familiaal verleden.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 10 euro. Niet-leden betalen 12 euro. Een syllabus is in de prijs inbegrepen.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

dec 20 16

Nationaal Congres en Dag van de Familiegeschiedenis te Brugge

by Patrick Vanhoucke

Zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017
Brugge

Op zaterdag 25 maart 2017 heeft het 52ste congres van Familiekunde Vlaanderen plaats te Brugge. De dag erop, 26 maart 2017, volgt de derde editie van de Dag van de Familiegeschiedenis.

Het grootste genealogisch evenement van België is dus in 2017 te gast in Brugge, meer nog: in de Brugse historische toplocaties, waaronder het Belfort en het stadhuis.

Tijdens dit genealogisch topweekend georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen verwelkomen we je voor een bezoek aan de tweedaagse genealogische beurs en nodigen we je van harte uit om het gevarieerd voordrachtenprogramma bij te wonen in het prachtige historisch kader van het Belfort te Brugge.

Het thema is woongeschiedenis. Centraal staat de vraag “waar woonden mijn voorouders?”. Je kan tijdens dat weekend in maart 2017 terecht voor inspiratie en advies om je te helpen de (woon)geschiedenis van je voorouders te reconstrueren.

Het volledige programma vind je op de website van Familiekunde Vlaanderen. Een evenement om zeker niet te missen dus! Tip: reserveer dit weekend alvast in je agenda.

De organisatie van het congres 2017 en de Dag van de familiegeschiedenis 2017 is mogelijk dankzij de vriendelijke steun en medewerking van de Stad Brugge.

dec 20 16

Erfgoeddag: thema Zorg voor cultureel erfgoed

by Patrick Vanhoucke

Tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag staat dit jaar het thema “Zorg” centraal. Musea, gidsenorganisaties en andere erfgoedspelers bieden deze dag in Brussel meer dan dertig activiteiten aan.

Wandel je graag? Doe dan mee aan de “De Begankenis”. Die brengt je op een aantal bekende en minder bekend locaties van de Marollen. Tijdens de wandeling ga je ook langs bij het Archief van de Stad Brussel. Het archief en Familiekunde Brussel slaan de handen in elkaar om je uitleg te geven over de zorg voor familiedocumenten.

Familiedocumenten, familiearchief, oude (familie)foto’s… hanteer je best met de nodige zorg en omzichtigheid. Familiekunde Brussel en het Archief van de Stad Brussel geven je praktische tips voor het hanteren en bewaren van oude familieschatten.

De Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stelde een programmabrochure voor de Erfgoeddag in Brussel samen. Deze kun je online downloaden. Familiekunde Brussel vind je op pagina 40 (nummer 26). Alle informatie over de wandeling “De Begankenis van Brussel” vind je op pagina’s 4-5. Om langs te gaan bij het Archief van de Stad Brussel en Familiekunde Brussel, volg je het wandelparcours van Korei (pagina 4). De wandelingen starten om 10.30 uur (NL), 11.30 uur (NL), 14.00 uur (FR) en 15.00 uur (NL) aan de infostand van UiTinBrussel aan het Bruegelplein / Zwaardstraat.

dec 20 16

Lezing: De historische waarde van de Belgische frank

by Patrick Vanhoucke

Zaterdag 20 mei 2017 van 14.00 tot 16.00 uur
Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Op zaterdag 20 mei 2017 kunt u bij Familiekunde Brussel komen luisteren naar een lezing van Peter Scholliers over “De historische waarde van de Belgische frank”. Deze lezing is een samenwerkingsverband met Willemsfonds Brussel.

De Belgische frank (1832-2002), kent u hem nog? In de Franse Tijd circuleert hij in onze contreien en wordt vanaf de jaren 1830 gekoesterd en na 1990 zelfs symbool (naast koning, wafels/friet en voetbal) van de Belgische eenheid. Hij kreeg het nochtans hard te verduren, zeker tijdens en net na beide wereldoorlogen of tijdens devaluaties in de jaren 1930 en 1980. Wie zich inlaat met de studie van het verleden, krijgt te maken met de geschiedenis van onze frank. De metselaar verdiende 2,5 fr per dag in 1847, een doktersbezoek kostte 50 centiemen in 1886 en de eerste LP van de Rolling Stones was 120 frank waard in 1963. Deze lezing geeft u meer uitleg over de waarde van het loon, het doktersbezoek, de LP of gelijk welk bedrag in frank.

Peter Scholliers studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij ook zijn doctoraat behaalde met onderzoek over lonen, koopkracht, de indexkoppeling en de levensstandaard in België tijdens het interbellum. Scholliers verricht onderzoek naar de geschiedenis van de sociale ongelijkheid, de levensstandaard, voedingsgeschiedenis en de geschiedenis van lonen en prijzen van 1800 tot vandaag.

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 5 euro. Niet-leden betalen 8 euro.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

dec 20 16

Bezoek aan Louvain-la-Neuve: Musée Hergé en Archives UCL

by Patrick Vanhoucke

Wegens onvoldoende belangstelling hebben we dit studiebezoek helaas moeten annuleren.

Op dinsdag 13 juni 2017 bezoekt Familiekunde Brussel op uitnodiging van de Anderlechtse heemkundige kring De Swaene per autocar Louvain-la-Neuve. In de voormiddag is er een gegidste rondleiding in deze relatief jonge stad. Na de lunch kunt u in de namiddag deelnemen aan een bezoek aan het Musée Hergé of aan de Archives de l’Université catholique de Louvain (UCL).

Dagprogramma:

08.15 Verzamelen, tankstation Houba de Strooperlaan 755,
uitgang metro 6, eindhalte Koning Boudewijn
08.30 Vertrek heenreis (stipt)
09.30 Aankomst in Louvain-la-Neuve en gegidste rondleiding door de stad
12.00 Lunch in restaurant Nulle Part Ailleurs (17 euro + drank; keuze menu: zie inschrijfformulier onderaan; betalen ter plaatse)
14.00 Bezoek aan Musée Hergé of Archives UCL
16.30 Vertrek terugreis
17.30 Terug in Brussel

Inschrijven doet u met het onderstaande formulier. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 15 euro. Niet-leden betalen 18 euro. OPGELET: lunch (17 euro) + drank betaalt u zelf ter plaatse.