Skip to content

Verslag bezoek archief Legermuseum

by Patrick Vanhoucke on augustus 16th, 2009

Op maandag 8 juni 2009 bezocht VVF-Brussel samen met een 35-tal leden en sympathisanten het archief en de documentatiedienst van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Ons bestuurslid Rik Degraef stelde een overzicht op van wat er in het documentatiecentrum van het Legermuseum te vinden is.

Te vinden in het documentatiecentrum van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis:

  • alle oude institutionele archieven van Defensie tot 1 september 1939
  • 18.000 dossiers, in beslag genomen door de Duitse bezetter in 1940 en teruggevonden in de Sovjet-Unie na de val van het Derde Rijk (beschikbaar in de leeszaal via gegevensbank)
  • 200.000 persoonlijke dossiers van soldaten en onderofficieren
  • 30.000 dossiers van officieren
  • 300.000 titels (boeken e.d.) betreffende wapens, uitrustingen, uniformen, militaire architectuur (bibliotheek)
  • duizenden Belgische en buitenlandse kaarten en plannen daterend van de Eerste Wereldoorlog, alsook luchtfoto’s (cartotheek)
  • miljoenen negatieven met betrekking tot het burgerleven en het militaire leven, zowel in vredes- als in oorlogstijd: van de 1ste Belgische expeditie in Mexico tot de kolonisatie en de twee wereldoorlogen (fototheek)
  • tekeningen, affiches en stempels

Wat de consultatie van de dossiers van gewone soldaten en onderofficieren betreft: deze dossiers zijn volledig toegankelijk, maar het moet gaan over militairen die geboren zijn vóór 1 januari 1889. Om een dossier te kunnen raadplegen dient u de naam, voornaam, geboortedatum en als het kan de geboorteplaats en graad van de gezochte soldaat of onderofficier mee te delen.

Voor soldaten en onderofficieren die na 31 december 1888 geboren zijn, moet men zich wenden tot HGR/A-n (de voormalige centrale dienst van het stamboek): Stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid, Sectie Archieven, Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Evere.

Er zijn geen dossiers van soldaten die vóór 1875 zijn geboren.

Zelfs als men geen toelating krijgt om het militaire dossier van een officier te raadplegen, mag men toch altijd zijn stamblad inzien. Een volledig dossier van een officier kan heel veel informatie bevatten over zijn loopbaan, onderscheidingen, familietoestand, huwelijksdossier, briefwisseling, straffen… Soms bevat een militair dossier kunstwerken van een persoon of verwijst het er naar. Sommige stukken zijn tentoongesteld.

Wie dossiers van het Kwartier Koningin Elisabeth te Evere liever raadpleegt in het documentatiecentrum van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel, kan deze aanvragen en laten overbrengen naar het Legermuseum. Een week later zijn de dossiers daar dan beschikbaar.

From → agenda

Comments are closed.