Skip to content

Index dossiers Belgische militairen online

by Patrick Vanhoucke on oktober 5th, 2013

Bent u op zoek naar een voorouder die in het Belgische leger heeft gediend? Dan kunt u sinds kort gebruik maken van een databank van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis om op zoek te gaan naar een dossier over uw voorouder.

Het Koninklijk Legermuseum bewaart de dossiers van de officieren die vóór 1900 en vanaf ongeveer 1785 zijn geboren, alsook die van de onderofficieren en soldaten die tussen 1845 en 1888 zijn geboren.

Voor de officieren zijn de namen reeds volledig in de databank ingevoerd. De namen van de onderofficieren en soldaten zijn al gedeeltelijk ingevoerd, namelijk van de letters A tot I en van T tot Z.

Om naar een dossier te zoeken beschikt u best over de volledige naam én de geboortedatum van uw voorouder. Omdat in de dagelijkse omgang niet iedereen altijd bij zijn eerste voornaam werd genoemd, is een geboortedatum vaak betrouwbaarder dan een voornaam.

Eenmaal u via de databank het dossier van een voorouder heeft gevonden, kunt u het dossier in de leeszaal van het Koninklijk Legermuseum aanvragen en inkijken. De dossiers zelf kunt u dus niet online raadplegen. Het is momenteel niet duidelijk of het Legermuseum toekomstplannen in die richting heeft. Digitaliseren en de digitale kopieën op een goede manier ter beschikking stellen is immers een omvangrijke én dure aangelegenheid.

Voor de dossiers van onderofficieren en soldaten die nog niet in de databank zijn ingevoerd, kunt u terecht bij de leeszaalverantwoordelijke van het Koninklijk Legermuseum. Voor officieren geboren na 1900 worden de dossier bewaard in het Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht te Evere (Kwartier Koningin Elisabeth).

Klik hier om de databank van het Koninklijk Legermuseum te raadplegen. Of klik hier voor meer informatie over het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis zelf.

In 2009 bracht Familiekunde Brussel een bezoek aan het documentatiecentrum van het Koninklijk Legermuseum. Toenmalig bestuurslid Rik Degraef maakte een verslag en gaf een overzicht van wat er allemaal in het documentatiecentrum te vinden is.

Comments are closed.