Skip to content

Erfgoeddag: “De Nacht: tijdrekeningen en kalenders” — 26.04.2020

by Patrick Vanhoucke on december 23rd, 2019

In navolging van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 (coronavirus) wordt deze activiteit geannuleerd. Familiekunde Brussel bekijkt òf en wanneer deze activiteit op een later tijdstip kan plaatsvinden. We houden u verder op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief.

Erfgoeddag, normaal gezien op zaterdag 25 en zondag 26 april, kan dit jaar niet doorgaan. De risico’s voor de gezondheid van de organisatoren en bezoekers omwille van de coronacrisis zijn te groot. Het thema “De Nacht” wordt evenwel volgend jaar hernomen. In 2021 zal de Erfgoeddag plaatsvinden op zaterdag 24 en zondag 25 april. Meer informatie lees je op de website van FARO.

Erfgoeddag: “De Nacht: tijdrekeningen en kalenders”
Zondag 26 april 2020 van 14.00 tot 16.00 uur

Tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag staat in 2020 het thema “De Nacht” centraal. Familiekunde Brussel koos ervoor om het thema concreet in te vullen met een lezing rond tijdrekeningen en kalenders.

Pieter Donche vertelt ons over de kalenderhervorming van 1582 (Juliaans naar Gregoriaans), over de oude gewoonte om een nieuw jaar te starten op Pasen, 25 maart of Kerstdag, de oude manier om de schrikkeldag 4 dagen eerder in te lassen, de Republikeinse kalender en al de vreemde gevolgen, de soms Babelse verwarring en de moeilijkheden die het naast elkaar gebruiken van deze afwijkende systemen hebben op een correcte datering en hoe dat op te lossen. Geïllustreerd met veel anekdotes…

Deelname aan deze dag is gratis. Noteer alvast de datum in uw agenda. Meer informatie wordt later bekendgemaakt.

From → agenda

Comments are closed.