Skip to content

Vacature projectmedewerker

by Patrick Vanhoucke on april 5th, 2009

Familiekunde Vlaanderen vzw zoekt voor haar Brusselse afdeling een

PROJECTMEDEWERKER

Omschrijving project:

Migratie, familie en erfgoedpraktijk: Van “chain migration” tot nieuwe, aangepaste genealogische werkinstrumenten en modellen. De doelstellingen van dit project zijn:

  • het sensibiliseren van de cultureel-erfgoedgemeenschap familiekunde in Vlaanderen;
  • effectief aan interculturele uitwisseling doen;
  • opname van inzichten over migratie in zowel het vertoog als de praktijk van 21ste -eeuwse familiekunde;
  • het maken en doorgeven van geschikte instrumenten op het vlak van migratie en familiekunde.

Om een deel van deze doelstellingen te verwezenlijken, wordt samengewerkt met de Brusselse afdeling van de Unie van Turkse Verenigingen (UTV). De chain migration van Turken naar Brussel worden als gevalstudie onderzocht. Om op basis van dit onderzoek dan een genealogische toolkit te ontwerpen, die vervolgens ook elders in Vlaanderen en door andere bevolkingsgroepen kan ingezet worden.

Opdracht:

Heel dit project is erop gericht om sociaalwetenschappelijke en genealogische inzichten en methodes te vertalen en te gebruiken naar het brede publiek. De communicatie over en weer met het publiek is tweeledig:

  • eerst wordt in samenwerking met de Brusselse afdeling van de Unie van Turkse Verenigingen (UTV) gewerkt met Turkse families als voorbeeld- en gevalstudie;
  • vervolgens worden de resultaten en instrumenten gepubliceerd en ter beschikking gesteld van de brede sector en het publiek. Dit zal gebeuren op het nationaal congres van VVF te Brussel op 27 maart 2010.

U gaat actief op zoek naar Turkse families in Brussel van de 1ste generatie, registreert hun verhaal. U doet beperkt archief- en literatuuronderzoek. U zorgt voor een vlotte samenwerking met de andere projectpartners.

Functieprofiel:

Een gedreven en creatieve medewerker (M/V), in het bezit van een diploma hoger, universitair onderwijs (bv. geschiedenis, geografie) of gelijkwaardig door ervaring met het roerende en onroerende erfgoed. U bent vertrouwd met het sociale en culturele Vlaamse leven in Brussel. U hebt een vlotte pen en bent vertrouwd met de klassieke software en internettoepassingen. U kan snel en efficiënt werken, zelfstandig én in teamverband en drukt u vlot uit in het Nederlands, Frans en Engels. Verder ben u sociaal vlot en beschik u over goede communicatieve vaardigheden, mondeling zowel als schriftelijk.

Als projectmedewerker volgt u de bestuur- en werkgroepvergaderingen op de voet waardoor u een zekere expertise ter zake weet op te bouwen. Het uitbreiden en onderhouden van een extern netwerk vormt hierin een belangrijke component, waarbij u zich weet te profileren als referentiepersoon voor het verstrekken van informatie.

Aanbod:

Een tijdelijk contract van 1 juli 2009 tot en met 31 maart 2010. Dit kan eventueel uitgroeien tot een voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur bij Familiekunde Vlaanderen vzw.

Plaats van tewerkstelling:

Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel vzw, Arduinkaai 28, 1000 Brussel.

KANDIDATEN:

Interesse? Stuur dan uw kandidatuur met curriculum vitae en motivatie voor de functie vóór 30 april 2009 naar de voorzitter van de VVF-Brussel vzw, Daniel Bex, Jozef de Heynlaan 53, 1090 Brussel (Jette). Voor verdere inlichtingen kunt u terecht op het telefoonnummer 02 478 51 40. Het volledige projectdossier kunt u hier inkijken.

From → nieuws

Comments are closed.