Skip to content

1997-2008 (archief)

Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten die VVF-Brussel (sinds 2012 Familiekunde Brussel) gedurende de periode 1997-2008 organiseerde.

22.11.2008

Genealogische ontmoetingsdag Rijksarchief Anderlecht = reeks workshops “Klim in je stamboom” (6). Onder het motto “Genealogie begint bij u thuis” organiseerde het Rijksarchief te Brussel I (Anderlecht) zijn tweede genealogische ontmoetingsdag. VVF-Brussel was hierbij als bevoorrechte partner betrokken. Wie familiedocumenten meebracht kon deze door deskundigen laten bekijken om wegen te vinden om zijn onderzoek voort te zetten. VVF-Brussel zorgde voor de begeleiding bij het verrichten van onderzoek op microfilm. Tussendoor konden de aanwezigen naar interessante voordrachten luisteren. Er werd o.a. een stand van zaken rond “Van Demogen Visu naar de digitale leeszaal” gepresenteerd.

15.11.2008

Reeks workshops “Klim in je stamboom” (5). Deze reeks workshops voor beginnende genealogen was een unieke combinatie van praktische lessen en bezoeken aan archiefinstellingen en documentatiecentra. De deelnemers leerden documenten verzamelen, in de tijd teruggaan, verwanten vinden, hun familiegeschiedenis documenteren en microfilms gebruiken. De vijfde workshop was een studiebezoek aan het Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis te Antwerpen-Merksem.

25.10.2008

Themanamiddag “Genealogie via pc en internet” = reeks workshops “Klim in je stamboom” (4). De namiddag “Genealogie via pc en internet” maakte deel uit van onze reeks workshops “Klim in je stamboom” maar stond open voor iedereen. De deelnemers leerden zoeken op het internet en kwamen te weten welke programma’s, websites en fora er bestaan om ze te helpen bij hun opzoekingen.

18.10.2008

Reeks workshops “Klim in je stamboom” (3). Deze reeks workshops voor beginnende genealogen was een unieke combinatie van praktische lessen en bezoeken aan archiefinstellingen en documentatiecentra. De deelnemers leerden documenten verzamelen, in de tijd teruggaan, verwanten vinden, hun familiegeschiedenis documenteren en microfilms gebruiken. De derde workshop was een studiebezoek aan het Archief van de Stad Brussel.

04.10.2008

Reeks workshops “Klim in je stamboom” (2). Deze reeks workshops voor beginnende genealogen was een unieke combinatie van praktische lessen en bezoeken aan archiefinstellingen en documentatiecentra. De deelnemers leerden documenten verzamelen, in de tijd teruggaan, verwanten vinden, hun familiegeschiedenis documenteren en microfilms gebruiken. De tweede workshop was een presentatie (theoretische les) van de verschillende mogelijkheden om met stamboomonderzoek te starten.

27.09.2008

Reeks workshops “Klim in je stamboom” (1). Deze reeks workshops voor beginnende genealogen was een unieke combinatie van praktische lessen en bezoeken aan archiefinstellingen en documentatiecentra. De deelnemers leerden documenten verzamelen, in de tijd teruggaan, verwanten vinden, hun familiegeschiedenis documenteren en microfilms gebruiken. De eerste workshop was een presentatie (theoretische les) over de wijze waarop een stamboom aan de hand van eigen documenten over geboorte, huwelijk en overlijden kan worden samengesteld.

13.09.2008

“Seizoensopener” – culturele en educatieve toondag. Georganiseerd door en in het gemeenschapscentrum Nekkersdal. Voor Laken is dit de start van het nieuwe educatieve en culturele seizoen waar tal van Lakense verenigingen hun werking en aanbod voorstellen. VVF-Brussel had een informatieve stand met internetverbinding.

09.06.2008

Studiebezoek aan het Rijksarchief te Beveren. In het Rijksarchief te Beveren waren we de gast van diensthoofd Marij Preneel. In de voormiddag vond een geleid studiebezoek plaats, in de namiddag kon men desgewenst zelf opzoekingen doen.

08.05.2008

Bezoek aan het kerkhof van Brussel te Evere. We bezochten het kerkhof van Brussel te Evere onder de deskundige leiding van Cecilia Vandervelde, kunsthistorica en auteur van “La nécropole de Bruxelles” (1991) en “Les champs de repos de la région bruxelloise” (1997).

10.04.2008

Studiebezoek Oost-Vlaams VVF-centrum te Melle. Het centrum staat o.a. bekend om zijn genealogische en heemkundige collecties en documenten met betrekking tot Oost-Vlaanderen. In de voormiddag was er een rondleiding, in de namiddag was er tijd voor eigen onderzoek.

11.03.2008

Studiebezoek archief van het OCMW van de stad Brussel. Het archief staat o.a. bekend om zijn zogenaamde “Vondelingenarchief” dat interessant is bij genealogisch onderzoek. In de voormiddag was er een rondleiding, in de namiddag was er tijd voor eigen onderzoek.

16.02.2008

Ontmoetingsnamiddag voor VVF-leden en sympathisanten. Speciaal voor de VVF-leden met woonplaats in het Brusselse gewest wordt toelichting gegeven over de vzw VVF-Brussel, het principe van de “leden” en zogenaamde “toegetreden leden”. Daarnaast worden kort de activiteiten voor 2008 voorgesteld. De namiddag wordt afgesloten met een demonstratie door Harry Goegebeur (voormalige afdeling VVF-Genealogie & Computer) van de genealogische software “The Master Genealogist – TMG”.

08.12.2007

Lessenreeks “Paleografie” voor gevorderde genealogen (5). Deze cursus sloot aan op de lessenreeks “Oud schrift voor beginners” die in 2006 plaatsvond. Het werd een praktische cursus waarin de cursisten door de keuze van de teksten kennismaakten met een groot aantal soorten bronnen. Docent was mevrouw Lieve De Mecheleer, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief.

24.11.2007

Lessenreeks “Paleografie” voor gevorderde genealogen (4). Deze cursus sloot aan op de lessenreeks “Oud schrift voor beginners” die in 2006 plaatsvond. Het werd een praktische cursus waarin de cursisten door de keuze van de teksten kennismaakten met een groot aantal soorten bronnen. Docent was mevrouw Lieve De Mecheleer, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief.

17.11.2007

Genealogische ontmoetingsdag Rijksarchief Anderlecht. Onder het motto “Genealogie begint bij u thuis” organiseerde het Rijksarchief te Brussel I (Anderlecht) zijn eerste genealogische ontmoetingsdag. VVF-Brussel was hierbij als bevoorrechte partner betrokken. Wie familiedocumenten meebracht kon deze door deskundigen laten bekijken om wegen te vinden om zijn onderzoek voort te zetten. VVF-Brussel zorgde voor de begeleiding bij het verrichten van onderzoek op microfilm. Tussendoor kon u naar interessante voordrachten luisteren. Onder ruime belangstelling en in de aanwezigheid van minister Pascal Smet, algemeen rijksarchivaris Karel Velle, rijksarchivaris Luc Janssens en Brussels stadsarchivaris Anne Vandenbulcke werden de eerste exemplaren overhandigd van de “Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest” die VVF-Brussel samenstelde. Deze gids is een uitgave met de financiële steun van de Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

10.11.2007

Lessenreeks “Paleografie” voor gevorderde genealogen (3). Deze cursus sloot aan op de lessenreeks “Oud schrift voor beginners” die in 2006 plaatsvond. Het werd een praktische cursus waarin de cursisten door de keuze van de teksten kennismaakten met een groot aantal soorten bronnen. Docent was mevrouw Lieve De Mecheleer, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief.

27.10.2007

Lessenreeks “Paleografie” voor gevorderde genealogen (2). Deze cursus sloot aan op de lessenreeks “Oud schrift voor beginners” die in 2006 plaatsvond. Het werd een praktische cursus waarin de cursisten door de keuze van de teksten kennismaakten met een groot aantal soorten bronnen. Docent was mevrouw Lieve De Mecheleer, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief.

20.10.2007

Themanamiddag “Familiedocumenten”. Een themanamiddag rond “Familiedocumenten verzamelen, bewaren en presenteren”. Verschillende sprekers en standhouders gaven een antwoord op de vraag hoe u het beste te werk gaat bij het verzamelen van familiedocumenten, op welke manier u ze het beste ordent en wat u vooral niet mag doen, waarmee u rekening moet houden bij het bewaren en wat u kunt doen om familiedocumenten te presenteren, tijdens een familiebijeenkomst, of op een website bijvoorbeeld.

13.10.2007

Lessenreeks “Paleografie” voor gevorderde genealogen (1). Deze cursus sloot aan op de lessenreeks “Oud schrift voor beginners” die in 2006 plaatsvond. Het werd een praktische cursus waarin de cursisten door de keuze van de teksten kennismaakten met een groot aantal soorten bronnen. Docent was mevrouw Lieve De Mecheleer, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief.

15.09.2007

“Seizoensopener” – culturele en educatieve toondag. Georganiseerd door en in het gemeenschapscentrum Nekkersdal. Voor Laken is dit de start van het nieuwe educatieve en culturele seizoen waar tal van Lakense verenigingen hun werking en aanbod voorstellen. VVF-Brussel had een informatieve stand met internetverbinding en de Ariadne-databank (i.s.m. VVF-Dilbeek). Alle bezoekers ontvingen een gratis heraldische kaart van het Brusselse hoofdstedelijke gewest.

15.05.2007

Studiebezoek SOMA. In samenwerking met het Genootschap voor heemkunde De Swaene uit Anderlecht bezochten we het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) te Anderlecht. Het bezoek werd gecombineerd met een rondleiding door het Archief van de dienst voor Oorlogsslachtoffers (in het aanpalende gebouw) waar we door Gert De Prins worden verwelkomd.

12.03.2007

Studiebezoek Rijksarchief te Leuven. We bezochten het Rijksarchief te Leuven waar we werden ontvangen door afdelingshoofd Herman Van Isterdael en zijn team.

13.02.2007

Studiebezoek Provinciaal VVF-centrum Oostende. Het centrum staat o.a. bekend om zijn grote verzameling rouwbrieven (ca. 951.000 stuks) en bidprentjes (ca. 723.000 stuks). In de voormiddag was er een rondleiding, in de namiddag was er tijd voor eigen onderzoek.

25.11.2006

Lessenreeks “Oud schrift” voor beginnende genealogen (5). In deze lessenreeks leerde men de akten uit de parochieregisters en andere oude documenten uit het ancien régime (periode voor de Franse revolutie) lezen. Docent was de heer Eugeen Roets, voorzitter van de VVF Leuven.

18.11.2006

Lessenreeks “Oud schrift” voor beginnende genealogen (4). In deze lessenreeks leerde men de akten uit de parochieregisters en andere oude documenten uit het ancien régime (periode voor de Franse revolutie) lezen. Docent was de heer Eugeen Roets, voorzitter van de VVF Leuven.

28.10.2006

Lessenreeks “Oud schrift” voor beginnende genealogen (3). In deze lessenreeks leerde men de akten uit de parochieregisters en andere oude documenten uit het ancien régime (periode voor de Franse revolutie) lezen. Docent was de heer Eugeen Roets, voorzitter van de VVF Leuven.

21.10.2006

Themanamiddag “Migratie”. De themadag vond plaats in het Gemeenschapscentrum Nekkersdal te Brussel-Laken en was een een combinatie van informatiestands en spreekbeurten.

14.10.2006

Lessenreeks “Oud schrift” voor beginnende genealogen (2). In deze lessenreeks leerde men de akten uit de parochieregisters en andere oude documenten uit het ancien régime (periode voor de Franse revolutie) lezen. Docent was de heer Eugeen Roets, voorzitter van de VVF Leuven.

09.10.2006

Studiebezoek Rijksarchief te Anderlecht. Na een algemene introductie werd specifiek ingegaan op de documenten en instrumenten die nuttig zijn voor het genealogisch onderzoek.

02-27.10.2006

Blijf bij de tijd met internet. Lessenreeks voor senioren, georganiseerd door de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek in samenwerking met Seniornet Vlaanderen en VVF-Brussel. In de laatste les van elke reeks konden de deelnemers de theorie aan de praktijk toetsen. Het vertrekpunt was de website van VVF-Brussel, de lesgever was Daniel Bex, voorzitter van onze vereniging.

30.09.2006

Lessenreeks “Oud schrift” voor beginnende genealogen (1). In deze lessenreeks leerde men de akten uit de parochieregisters en andere oude documenten uit het ancien régime (periode voor de Franse revolutie) lezen. Docent was de heer Eugeen Roets, voorzitter van de VVF Leuven.

23.09.2006

“Krik Krak” culturele en educatieve toondag. Lakense toon- en inschrijfdag die wordt georganiseerd door en in het gemeenschapscentrum Nekkersdal. Voor Laken is dit de start van het nieuwe educatieve en culturele seizoen. Tal van Lakense verenigingen stelden hun werking en aanbod voor. VVF-Brussel maakte er dit jaar een interactieve gebeurtenis van.

17.06.2006

Lezing “kadaster” voor genealogen. Wie de geschiedenis van zijn familie schrijft en wil weten welke eigendommen zijn voorouders bezaten of waar zij woonden, komt vroeg of laat bij het archief van het kadaster terecht. Spreker was Guido Demuynck, licentiaat aardrijkskunde en secretaris van de VVF-Deinze.

13.05.2006

Studiebezoek Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis. Na een korte algemene inleiding van directeur Jan Vanderhaeghe werden we in kleine groepjes doorheen het centrum geleid. We maakten er o.a. kennis met de leeszaal, de bibliotheek, een verzameling van interessante historische stukken en de vele andere collecties (waaronder doodsbrieven en bidprentjes) die het centrum rijk is.

20.04.2006

Studiebezoek Nationaal Museum van de Weerstand. Waren uw voorouders lid van het Onafhankelijkheidsfront, het Belgisch Leger der Partizanen of de Patriottische Militie? Was uw familie tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in de weerstand of de sluikpers? En wilt u daar meer over vernemen?

11-26.03.2006

Wedstrijd Jeugdboekenweek 2006 “Mijn familie”. De Jeugdboekenweek is een project van de Stichting Lezen in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken. Het thema bood dit jaar heel wat mogelijkheden voor onze vereniging. Met de Brusselse openbare bibliotheken als partner werd een wedstrijd georganiseerd voor kinderen uit de lagere school.

22.02.2006

Studiebezoek Archief van de Stad Brussel. In de authentieke inkomhal van het stadsarchief werden we ontvangen door Jean Houssiau en Christian Vreugde, beiden historicus bij het archief. Na een korte introductie over de oorsprong van het gebouw zetten we onze rondleiding verder op de bovenverdieping met archiefbescheiden. Hier kregen we een deskundige uitleg over de verschillende soorten documenten die van belang zijn voor het genealogisch onderzoek.

19.11.2005

Themadag “Mijn voorouders in de oorlog: bronnen voor familiekunde”. De themadag vond plaats in het Gemeenschapscentrum Nekkersdal te Brussel-Laken en was een een combinatie van informatiestands en spreekbeurten.

17.09.2005

Gezamenlijke deelname van VVF-Brussel en de geschied- en heemkundige kring Laca (Laken) aan Krik Krak, de Lakense culturele en educatieve toondag. Dit is voor Laken traditioneel de start van het nieuwe educatieve en culturele seizoen.

11-12.06.2005

Gezamenlijke deelname van VVF-Brussel en de geschied- en heemkundige kring Laca (Laken) aan de braderij in de Maria-Christinastraat te Laken (Brussel) . VVF-Brussel was aanwezig met een informatiestand.

22.04.2005

Algemene vergadering van de feitelijke vereniging VVF-Brussel. Verkiezing van een nieuw bestuur: Daniel Bex (Jette), voorzitter; Christian Boone (Brussel-stad), ondervoorzitter; Patrick Vanhoucke (Brussel-Laken), secretaris; Paul Lievens (Ganshoren), penningmeester; Nadine Asseau (Anderlecht) en Pierre Debecker (Jette), bestuursleden.

18.04.2004

Erfgoeddag “‘t Zit in de familie” in samenwerking met de SCGD (Service de Centralisation des études Généalogiques et Démographiques de Belgique). Genealogische opendeurdag in het documentatiecentrum van de SCGD te Schaarbeek. Diavoordracht over “Heraldiek, familiewapens en Brusselse gemeentelijke wapens” door Jos Laporte, voorzitter VVF-Brussel (Gemeenschapscentrum Kontakt te Sint-Pieters-Woluwe).

15.01.2004

Les oud schrift door Marie Louise Van Roy-Jans.

18.12.2003

Genealogische werk- en ontmoetingsavond met openstelling van de bibliotheek van de afdeling Brussel.

27.11.2003

Voordracht over “Het Archief van de Oorlogsslachtoffers” door Sophie Vandepontseele, adjunct-adviseur en archivaris van de “Dienst voor Oorlogslachtoffers – Archief- en Documentatiedienst”.

14.06.2003

Geschiedkundige wandeling door Laken o.l.v. Léon Candau, voorzitter van Laca, de geschied- en heemkundige kring van Laken.

17.05.2003

Bezoek aan het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme te Antwerpen o.l.v. Frans-Jos Verdoodt, directeur (voormiddag). Bezoek aan het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen (namiddag).

17.04.2003

Initiatieavond over de nieuwe versie van het genealogische computerprogramma STAM2 door Danny Bex, lid VVF.

06.03.2003

Les oud schrift door Marie Louise Van Roy-Jans.

15.02.2003

Bezoek aan het nieuwe genealogische documentatiecentrum van de Service de Centralisation des Études Généalogiques en Héraldiques de Belgique te Schaarbeek o.l.v. Guy Waltenier, voorzitter van de SCGD.

12.12.2002

Genealogische werk- en ontmoetingsavond met openstelling van de afdelingsbibliotheek.

21.11.2002

Voordracht over “Van een bedelaarsweg naar een modern OCMW. De geschiedenis van de sociale instellingen 1302-2002 en 25 jaar OCMW 1977-2002” door Henri Vannoppen, voorzitter van de Geschiedkundige Kring van Kortenberg en voorzitter van het OCMW van Kortenberg.

16.06.2002

Bezoek en rondleiding aan het kerkhof van Laken en de koninklijke crypte o.l.v. Cecilia Vandervelde, kunsthistorica en auteur van La nécropole de Bruxelles (1991) en Les champs de repos de la région bruxelloise (1997).

16.05.2002

Genealogische gespreksavond ter vervanging van een voorziene voordracht over “Het Archief van de Oorlogsslachtoffers”.

18.04.2002

Voordracht over en kennismaking met “GeneaNet” door Michel Halin, manager GeneaNet Benelux.

21.03.2002

Voordracht over “Het OCMW-archief van Brussel-Stad als hulpbron voor de familiekunde” door David Guilardian, archivaris van het OCMW-archief Brussel.

23.02.2002

Bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek van België o.l.v. Greta D’Hondt, medewerker van de Educatieve Dienst van de Koninklijke Bibliotheek.

20.12.2001

Genealogische ontmoetingsavond met openstelling van de bibliotheek van VVF-Brussel o.l.v. Alfons Van Roy, ondervoorzitter VVF-Brussel.

18.12.2001

Lessenreeks “Klim in je stamboom”. Bezoek aan het Centrum voor Familiegeschiedenis van de VVF in Merksem (Antwerpen). Rondleiding door Magda Van Brabant, Georges Vervoort en Jan Vanderhaeghe.

12.12.2001

Lessenreeks “Klim in je stamboom”. Genealogische gespreksavond o.l.v. Marie-Louise Jans, Alfons Van Roy en Jos Laporte.

05.12.2001

Lessenreeks “Klim in je stamboom”: Naamkunde en heraldiek. Lesgever: Jos Laporte, voorzitter VVF-Brussel.

01.12.2001

Bezoek en rondleiding aan het KADOC (Katholiek Documentatiecentrum) te Leuven (voormiddag). Bezoek aan de “Archiefnamiddag met Genealogie & Computer” van VVF-Leuven in de Pastorij van Korbeek-Lo (namiddag).

28.11.2001

Lessenreeks “Klim in je stamboom”: Oude bronnen voor familiekunde (voor 1795). Lesgever: Marie-Louise Jans, lid VVF.

21.11.2001

Lessenreeks “Klim in je stamboom”: Hedendaagse bronnen voor familiekunde (na 1795). Lesgever: Henri Vannoppen, voorzitter Geschiedkundige Kring van Kortenberg.

14.11.2001

Lessenreeks “Klim in je stamboom”: Wat is familiekunde en hoe begin je er aan? Lesgever: Alfons Van Roy, ondervoorzitter VVF-Brussel.

18.10.2001

Opening van het nieuwe werkjaar van VVF-Brussel in de vernieuwde grote zaal van het Gemeenschapscentrum Elzenhof. Voorstelling van een nieuwe genealogische handleiding “De stamboom en geschiedenis van uw familie. Complete en praktische gids voor het reconstrueren van uw familieverleden” door Henri Vannoppen, voorzitter van de Geschiedkundige Kring van Kortenberg.

06.10.2001

Bezoek aan de tentoonstelling “Geuren en kleuren: sociale en economische geschiedenis van Vlaams-Brabant in de 19de en 20ste eeuw” in het Stedelijk Museum van Leuven.

09.06.2001

Bezoek aan het AMSAB (Archief en Museum van de Socialistische Arbeiders Beweging); bezoek aan het merkwaardige gebouw “Vooruit”, ooit het bolwerk van de Socialistische Arbeiders Beweging; bezoek aan de tentoonstelling “De Vlamingen op de Titanic” te Gent.

29.05.2001

Diavoorstelling over “De heraldiek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” door Jos Laporte, voorzitter VVF-Brussel (i.s.m. het Archief en Museum van het Vlaams leven te Brussel).

19.04.2001

Voorstelling van het nieuwe genealogische computerprogramma STAM door Lucien Lefevere en Paul Vandewalle, bestuursleden VVF-Oostende. Genealogische ontmoetingsavond met uitwisseling van gegevens.

15.03.2001

Voordracht over de “Red Star Line – emigratie naar Amerika” door Robert Vervoort.

15.02.2001

Genealogische ontmoetingsavond met openstelling van de bibliotheek van VVF-Brussel.

18.01.2001

Voordracht over “De poorters van Brussel 1350-1795” door Jan Caluwaerts, bestuurslid VVF-Leuven.

17.06.2000

Bezoek aan het Oost-Vlaams Centrum voor Familiekunde te Melle.

18.05.2000

Voordracht over de “Kerkelijke archieven uit het Oud Regime als hulpbron voor de familiekunde” door Marie Louise Van Roy-Jans.

06.05.2000 en 07.05.2000

35ste Nationaal VVF-Congres te Brussel. Thema: “200 jaar gemeentelijke instellingen 1800-2000”.

20.04.2000

Voordracht over “Genealogie & Computer” .

16.03.2000

Diavoorstelling over “De tijd van toen” (20ste eeuw) door Désiré De Boeck.

17.02.2000

Voordracht over “Het Fonds Franciscus Regis als hulpbron voor de familiekunde” door Jos Laporte, voorzitter VVF-Brussel.

20.01.2000

Bezoek aan het “Centrum voor Familiekunde” van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

16.12.1999

Genealogische werkvergadering en openstelling van de bibliotheek VVF-Brussel.

18.11.1999

Voordracht over “De geschiedenis van uw woning als hoeksteen voor de familiekunde” door Henri Vannoppen, voorzitter van de Geschiedkundige Kring van Kortenberg en lid van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur.

21.10.1999

Diavoorstelling over “De leefgewoonten van onze ouders en voorouders” (20ste eeuw) door Désiré De Boeck.

16.09.1999

Voordracht over de “Burgerlijke archieven uit het Oud Regime als hulpbron voor de familiekunde” door Marie Louise Van Roy-Jans.

05.06.1999

Bezoek aan het West-Vlaamse VVF-centrum voor Familiekunde te Oostende.

20.05.1999

Voordracht “De begraafplaatsen in het Brussels Gewest” door Cecilia Vandervelde, kunsthistorica.

29.05.1999

Rondleiding op de vermaarde oude begraafplaats van Ukkel door Cecilia Vandervelde, kunsthistorica.

15.04.1999

Voordracht “De toegankelijkheid tot de archivalia en de juridische aspecten bij het beoefenen van de genealogie” door Jozef Dauwe, erevoorzitter VVF-Dendermonde.

18.03.1999

Voordracht “De munten en geldstukjes die onze voorouders gebruikten” door Eugeen Roets, voorzitter VVF-Leuven.

18.02.1999

Voordracht “Het gebruik van de computer in de genealogie”.

17.12.1998

Voordracht “Latijnse termen bij het genealogisch onderzoek” door Roger De Moerloose, bestuurslid VVF-Gent.

19.11.1998

Voordracht “Het kadaster als bron voor de familiekunde”.

15.10.1998

Voordracht “Over de adel” door Henri Vannoppen, voorzitter van de Geschiedkundige Kring van Kortenberg.

26.09.1998

Rondleiding op de Norbertijnenabdij en het -archief van Grimbergen.

23.05.1998

Bezoek aan het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.

23.04.1998

Voordracht “Merkwaardige vondsten in de oude archieven voor 1800” door Marie-Louise Jans, VVF-lid.

19.03.1998

Voordracht “Kaarten en plattegronden”.

07.02.1998

Bezoek aan het Geuzemuseum in Anderlecht.

15.01.1998

Voordracht “Heraldiek” door Jos Laporte, voorzitter VVF-Brussel.

16.10.1997

Voordracht “De Belgische emigratie naar Amerika” door Henri Vannoppen, voorzitter van de Geschiedkundige Kring van Kortenberg.

20.03.1997

Voordracht “Archieven van muziekmaatschappijen als bron voor de familiekunde” door Henri Vannoppen, voorzitter van de Geschiedkundige Kring van Kortenberg.