Skip to content

Ons steunen

Misschien toont u al geruime tijd interesse voor onze vereniging, als trouw lid of als sporadische deelnemer aan onze activiteiten. Wij zijn u daar dankbaar voor en hopen u ook in de toekomst te kunnen verwennen met een boeiend aanbod op maat van zowel de ervaren genealoog als de enthousiaste, maar nog wat onzekere starter.

Koken kost echter geld, en ook Familiekunde Brussel moet extra inspanningen leveren om financieel rond te komen. Onze vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. We genieten wel een kleine overheidstoelage en halen ook middelen uit het lidgeld en de inschrijvingen, maar dat alles is onvoldoende om de zaak helemaal rond te krijgen.

Daarom willen we een beroep doen op uw vrijgevigheid. U kunt ons steunen door storting van een gift, groot of klein, op rekening IBAN BE60 7340 0412 8670 van vzw Familiekunde Brussel. Alle beetjes helpen!

Wees ervan overtuigd dat u met uw gift rechtstreeks bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van ons genealogisch aanbod: het organiseren van voordrachten, leerzame (archief)bezoeken en ontmoetingsmomenten, informatie-uitwisseling via het documentatiecentrum en onze website.

Namens de Raad van Bestuur dank ik u voor uw daadwerkelijke steun en ik hoop u spoedig op een van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Daniël Bex, voorzitter