Skip to content

Genealogisch lexicon

Hoe dikwijls valt het niet voor dat we onze kostbare tijd verliezen met het opzoeken van de vertaling of de juiste betekenis van een woord! Een taal leeft, er komen nieuwe woorden bij, andere verouderen of verdwijnen. Ook in de genealogie krijgen we te maken met betekenissen van woorden die veranderen.

Om in te spelen op de steeds terugkerende vragen over vertalingen en (ver)oude(rde) begrippen, schreef Rik Degraef een genealogisch lexicon Frans-Nederlands en Nederlands-Frans (beide delen in één volume). En het is met genoegen dat Familiekunde Brussel dit werk van haar oud-bestuurslid publiceert en ter beschikking stelt van de vele familiekundigen.

In zijn Woord vooraf schrijft auteur Rik Degraef dat het lexicon twee doelen heeft. Allereerst wil het onervaren genealogen helpen bij de meest voor de hand liggende genealogische documenten die enerzijds in het Frans, anderzijds in het Nederlands werden opgesteld. Daarnaast wil het lexicon een bijdrage leveren om de koele, traditionele genealogie om te toveren tot een warme familiegeschiedenis. Met dat doel werden talrijke voetnoten opgenomen die de eigen ervaringen van de auteur vertolken. Die moeten de lezer aansporen om zich verder te informeren over allerlei situaties en gebruiken. En dankzij die opgedane achtergrondinformatie zullen de gestorven familieleden als het ware herleven als mensen van hun tijd.

La partie ‘Nederlands-Frans’ n’est pas la version miroir de la partie ‘Frans-Nederlands’. Les sources sont d’ailleurs différentes parce qu’elles sont constituées de documents en langue néerlandaise. Les entrées et les segments de phrase sont présentés comme ils se rencontrent dans de nombreux actes actuels ou anciens, sans modification de leur orthographe ni de leur structure. Un francophone ne perdra pas son temps à rechercher un mot dans son contexte. Les dictionnaires bilingues modernes ne contiennent généralement pas de termes vieillis ou disparus de l’ usage. Les notes de fin de texte ont été rédigées en français parce qu’elles concernent davantage les francophones.

Het “Genealogisch lexicon” kost 5 euro als u het komt afhalen en contant betaalt in het documentatiecentrum van Familiekunde Brussel in het AMVB. Ontvangt u graag een exemplaar via de post, dan betaalt u bijkomend verwerkings- en verzendkosten (u wacht met betalen tot u van ons bericht krijgt over de juiste prijs). Bestellen kan via ons bestelformulier. Levering vindt plaats na betaling.