Skip to content

Partners

In de doelstellingen en werking van Familiekunde Brussel staan overleg, ervaringsuitwisseling, ontmoeting en samenwerking centraal. Hieronder zie je een overzicht van de partners waarmee Familiekunde Brussel regelmatig of structureel samenwerkt.

Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) werd opgericht in 1977. Als pluralistische instelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgt het AMVB voor de verwerving, het beheer, het onderzoek en de toegankelijkheid van archieven van Nederlandstalige Brusselse organisaties, personen en families. Het AMVB wil het verdwijnende collectieve geheugen van de Brusselse Vlamingen in de grootstedelijke samenleving herontdekken als een onuitputtelijke bron van plezier en educatie. Het AMVB draagt bij aan de ontwikkeling en verrijking van het Brusselse erfgoed.

Sinds midden 2011 werkt Familiekunde Brussel samen met het AMVB. De meeste activiteiten van Familiekunde Brussel, evenals de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen, vinden plaats in het AMVB.

Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Met haar erfgoedbeleid wil de Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het diverse en vaak verrassende cultureel erfgoed in Brussel op een creatieve, vernieuwende en kwaliteitsvolle manier aan een breed publiek laten zien. De erfgoedcel is het aanspreekpunt voor iedereen die wil werken met het veelzijdige Brusselse erfgoed, zowel roerend als immaterieel. Informeren, kennis uitwisselen en samenwerken rond cultureel erfgoed staan centraal in hun werking.

Familiekunde Brussel wordt erkend, ondersteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Histories

Histories is de nieuwe dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en Brussel. De vzw speelt een landelijke rol in erfgoedpraktijken zoals heemkunde, familiekunde en de cultuur van alledag. Ook biedt het een thuis aan de gemeenschap van metaaldetectoristen. Histories is erkend en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen vzw is een organisatie voor cultureel erfgoed, gespecialiseerd in familiegeschiedenis en familiaal erfgoed. Veel vrijwilligers helpen om onderzoek naar familiegeschiedenis mogelijk te maken. Dit doen ze door familiekundige dienstverlening en advies te geven, en door cursussen en lezingen over familiegeschiedenis aan te bieden.

Rijksarchief in België

Het Rijksarchief in België is een Federale Wetenschappelijke Instelling en valt onder de federale minister van Wetenschapsbeleid. Het bestaat uit het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de provincies. De algemeen rijksarchivaris, de algemeen directeur van het Rijksarchief, staat aan het hoofd van de centrale directie. Bezoekers komen meestal in contact met de meer dan 70 medewerkers die in de leeszalen werken.

De samenwerking tussen het Rijksarchief en Familiekunde Brussel gebeurt op ad-hocbasis.

Archief van de Stad Brussel

Het Archief van de Stad Brussel is zowel een dienst als een gebouw dat het geheugen van de stad bewaart. Het archief verzamelt alle publicaties en documenten over Brussel om toekomstige generaties een compleet beeld te geven van het Brusselse leven in al zijn aspecten.

De samenwerking tussen het Archief van de Stad Brussel en Familiekunde Brussel gebeurt op ad-hocbasis.