Skip to content

Contact

De ondersteuning die Familiekunde Brussel u kan bieden beperkt zich tot doorverwijzen naar contactpersonen en (archief)instellingen, of in sommige gevallen tot deskresearch en het ter beschikking stellen van scans van (delen van) publicaties en artikels. Familiekunde Brussel doet voor u geen persoonlijk archief- of stamboomonderzoek.

L’aide que Familiekunde Brussel peut vous apporter se limite à l’orientation vers des personnes de contact et des institutions (d’archives), ou dans certains cas à la recherche documentaire et à la mise à disposition de scans de (parties de) publications et d’articles. Familiekunde Brussel ne fait pas de recherches pour compte de tiers.

Die Unterstützung, die Familiekunde Brussel Ihnen anbieten kann, beschränkt sich auf die Vermittlung von Ansprechpartnern und (Archiv-)Institutionen oder in einigen Fällen auf Desk Research und die Bereitstellung von Scans von (Teilen von) Publikationen und Artikeln. Familiekunde Brussel kann für Sie keine persönliche Archiv- oder Stammbaumforschung betreiben.

The support that Familiekunde Brussel can offer you is limited to referring you to contact persons and (archive) institutions, or in some cases to desk research and making scans of (parts of) publications and articles available. Familiekunde Brussel does no personal survey concerning your family tree.

El apoyo que Familiekunde Brussel puede ofrecerle se limita a remitirle a personas de contacto e instituciones (de archivo), o en algunos casos a la investigación documental y a poner a su disposición escaneados de (partes de) publicaciones y artículos. Familiekunde Brussel no realiza ninguna encuesta personal sobre su árbol genealógico.

U heeft een vraag over de werking van Familiekunde Brussel of Familiekunde Vlaanderen, of u wenst met Familiekunde Brussel samen te werken? Vul dan het onderstaande formulier in.

Informatie over het lidmaatschap van Familiekunde Vlaanderen leest u bij Lid worden.

Opgelet: indien u scans van een deel van een publicatie of van een artikel wenst te bestellen, gebruik dan ons bestelformulier voor scans.

Remarque : si vous souhaitez commander des scans d’une partie d’une publication ou d’un article, veuillez utiliser notre formulaire de commande de scans.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Scans eines Teils einer Publikation oder eines Artikels bestellen möchten, verwenden Sie bitte unser Scan-Bestellformular.

Please note: if you wish to order scans of a part of a publication or of an article, please use our scan order form.

Nota: si desea solicitar escaneos de una parte de una publicación o de un artículo, utilice nuestro formulario de pedido de escaneos.

Vul uw eventuele lidnummer van Familiekunde Brussel of Familiekunde Vlaanderen in.
De persoonlijke gegevens die u hier invult zullen worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden en om u over verdere activiteiten en de werking van Familiekunde Brussel te informeren.

Wilt u ons liever schriftelijk of telefonisch contacteren?

Maatschappelijke zetel en correspondentie

Familiekunde Brussel vzw
Arduinkaai 28
1000 Brussel
tel. +32 (0)2 478 51 40 (voorzitter Daniel Bex)

Financiële rekening

IBAN BE60 7340 0412 8670
BIC KREDBEBB
KBC 734-0041286-70

Ondernemingsnummer

RPR 0879.607.282