Skip to content

Project Obiit

Obiit. Hij of zij is gestorven. Wie eenmaal geboren wordt, zal ooit sterven. Het is een van de weinige zekerheden die we in dit leven kennen.

Als genealogen proberen we niet alleen namen en datums in kaart te brengen. Bovenal proberen we onze voorouders een gezicht te geven, hun levens in kaart te brengen. Wie waren ze? Waar woonden ze en hoe verdienden ze hun brood? Wat waren hun dromen, hun angsten en verwachtingen? En uiteindelijk: hoe, waar en wanneer zijn ze overleden? We houden de herinnering aan hen levendig. Want: “Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten”, schreef dichter-zanger Bram Vermeulen (1946-2004).

Al bijna twee jaar is Familiekunde Brussel achter de schermen bezig met het digitaliseren en ontsluiten van rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes. Dankzij het werk van enkele bestuursleden zijn de eerste resultaten daarvan (ruim 800 scans en bijna 4.000 geïndexeerde namen) nu ook online te raadplegen via de themasite obiit.familiekunde-brussel.be.

Heb je zelf rouwbrieven, overlijdensberichten of bidprentjes die je aan Familiekunde Brussel wilt schenken? Neem dan contact met ons op.

We aanvaarden rouwbrieven, overlijdensberichten en bidprentjes met betrekking tot personen die een link met het Brussels gewest hebben. Dat wil zeggen: personen die geboren, gehuwd of overleden zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels gewest, die er een deel van hun leven hebben doorgebracht, of die een bijzondere betekenis hebben voor Brussel.

Je kunt je documenten opsturen naar:
     Familiekunde Brussel
     Project Obiit
     Arduinkaai 28
     1000 Brussel

Door documenten te schenken, doe je er definitief afstand van en worden deze documenten eigendom van Familiekunde Brussel. Indien je een grote hoeveel documenten wilt schenken, maak dan gebruik van ons contactformulier. Je wordt dan door ons gecontacteerd om verdere praktische afspraken te maken.