Skip to content

Bezoek aan het Archief van het Koninklijk Paleis

by Patrick Vanhoucke on januari 15th, 2012

Op donderdag 8 maart 2012 kunt u in de voormiddag vanaf 10.00 uur deelnemen aan een bezoek aan het Archief van het Koninklijk Paleis (Hertogsstraat 2, 1000 Brussel), waar archivaris Staf Janssens ons deskundig zal rondleiden. De archiefdienst is een afdeling van het Algemeen Rijksarchief, maar ressorteert onder het Kabinet van de Koning.

Het Archief van het Koninklijk Paleis bewaart de archieven van de departementen en diensten van het Paleis, en dit in principe vanaf 21 juli 1831, de dag waarop prins Leopold van Saksen-Coburg als Koning der Belgen de grondwettelijke eed aflegde. Het Archief bewaart ook kaarten, plattegronden, tekeningen, foto’s en medailles. In de bibliotheek vindt men vooral werken m.b.t. de monarchie en de Belgische politieke geschiedenis.

Deelname is gratis, maar inschrijven via onderstaand formulier is verplicht omwille van de toegangscontrole in het archief. Vergeet niet om het nummer van uw identiteitskaart te vermelden. Breng bij het bezoek uw identiteitskaart mee! Deze is nodig voor de toegangscontrole. Zorg dat u uiterlijk om 9.45 uur ter plaatse bent om teleurstellingen te vermijden.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

From → agenda

Comments are closed.