Skip to content

DigiGIDS AMVB online raadpleegbaar

by Patrick Vanhoucke on oktober 6th, 2012

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) meldt met trots dat zijn DigiGIDS sinds kort online geraadpleegd kan worden via de website van het AMVB.

DigiGIDS@work biedt kleine organisaties praktische tips en goedkope oplossingen bij digitaal archiefbeheer en dit volgens het huis-tuin-keukenprincipe. Privépersonen die zich wagen aan het opruimen van hun digitale chaos komen met deze handleiding en met de handleiding DigiGIDS@home ook al een hele stap verder.

Problemen met het terugvinden van je digitale bestanden? Staan administratie, projectdossiers, of persoonlijke foto’s door mekaar of verspreid op pc, usb-stick, dvd, externe harde schijf – misschien nog op diskette? Tijd om orde te brengen in je digitale chaos!

Het AMVB heeft DigiGIDS ontwikkeld om zo medewerkers en vrijwilligers van kleine organisaties te sensibiliseren en motiveren om bewust om te gaan met hun digitaal archief. De handleiding DigiGIDS biedt praktische, realistische en zo goedkoop mogelijke kwaliteitsvolle oplossingen voor problemen als centraal beheer, het eenvoudig ordenen en terugvinden van bestanden of het maken van veiligheidskopieën.

Met DigiGIDS@work bepaalt elke organisatie zelf – afhankelijk van personeel, tijd en middelen – welke aanpassingen nodig en/of mogelijk zijn. Geen afschrikwekkend stappenplan of eisenpakket, meer onder het motto ‘elke stap is een stap in de goede richting’. Met DigiGids@home kan je van start voor je privébestanden.

De handleiding is opgebouwd volgens een ‘kookboekprincipe’. Elk onderwerp wordt zelfstandig behandeld en staat los van de rest. Het is mogelijk de handleiding willekeurig open te slaan en aan de slag te gaan, of te kiezen voor het meest dringende of iets dat je goed kent. Elke richtlijn volgt dezelfde structuur, waarbij wordt aangegeven hoeveel tijd de voorbereiding en de implementatie kost, in welke budgetcategorie de oplossing valt en of het aangepakt kan worden door iemand zonder voorkennis dan wel door een vakman. Ook noodzakelijke voorkennis en de basisprincipes worden aangegeven. Mocht het toch nodig zijn om je eerst te verdiepen in een aansluitend onderwerp, dan wordt het hier duidelijk vermeld. Daarna volgt een werkwijze met tips en valkuilen en met referenties naar aansluitende onderwerpen binnen deze handleiding en naar publicaties waarop de richtlijn is gebaseerd.

U vindt de DigiGIDS@work en de DigiGIDS@home online op de website van het AMVB.

From → nieuws

Comments are closed.