Skip to content

Militaire dossiers in het Rijksarchief

by Patrick Vanhoucke on juli 10th, 2024

Regelmatig zien we bij Familiekunde Brussel vragen over militaire dossiers bewaard in het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere en in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (War Heritage Institute). Hoe zit dat nu precies?

Het merendeel van de stamboekdossiers en -registers van het personeel van het Belgische leger werd in maart van dit jaar naar het Algemeen Rijksarchief overgebracht. Het betreft de dossiers uit het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere. Dit zijn dossiers van officieren geboren na 1890, en van soldaten en onderofficieren geboren na 1890.

De dossiers van officieren geboren na 1890 zijn sinds april van dit jaar raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief.

De dossiers van soldaten en onderofficieren geboren na 1890 worden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier. Deze dossiers zullen geleidelijk aan raadpleegbaar worden vanaf oktober 2023, zodra de eerste fase van de verhuisoperatie is afgerond.

De dossiers van officieren geboren vóór 1890 blijven bewaard in het documentatiecentrum van het Legermuseum, samen met de dossiers van soldaten en onderofficieren geboren tussen 1845 en 1888.

Meer informatie, met links naar de alfabetische fiches van de Dienst van het Stamboek, de dossierreeksen, de reeksen stamboekregisters en de databank met dossiers van officieren geboren vóór 1900 en onderofficieren en soldaten geboren tussen 1845 en 1888, vind je op de website van het Rijksarchief.

From → nieuws

Comments are closed.