Skip to content

Rijksarchief onderzoekt decentralisatiepolitiek

by Patrick Vanhoucke on juli 18th, 2005

Midden juni had de sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer (AHD) van de Vlaamse Vereniging voor Archief-, Bibliotheek- en Documentatiewezen vzw (VVBAD) een gesprek met Karel Velle, de nieuwe algemeen directeur van het Algemeen Rijksarchief.

Er werd onder andere gesproken over het nieuwe beleid van het Rijksarchief en hieruit bleek dat de nieuwe algemeen directeur openstaat voor een goede communicatie met de verschillende partners en actoren.

Tegen 1 september 2005 zal het Rijksarchief een werkgroep oprichten en een zogenaamd kerntakendebat voeren. Er wordt een managementplan opgesteld en een visietekst over federale archiefwetgeving aan het werkveld voorgelegd.

Ook de structuren van het Rijksarchief zullen herbekeken worden en het resultaat wordt in een Koninklijk Besluit vertaald. Er komt een onderzoek naar de impact van de decentralisatiepolitiek die in het verleden bij het Rijksarchief plaatsvond en op basis van de resultaten van dit onderzoek zal de decentralisatiepolitiek opnieuw worden bekeken.

Karel Velle liet verstaan dat het Algemeen Rijksarchief noodgedwongen op eigen kerntaken zal moeten terugvallen en dat het geen eisen kan stellen aan de provinciale en gemeentelijke overheden voor wat archivering betreft. Dat laatste is niet de taak van het Rijksarchief, maar van de wetgevers in de regionale overheden (via decreten).

Tijdens het gesprek kwamen ook nog de publicaties van het Rijksarchief en de tarieven voor prestaties door het Rijksarchief aan bod. Zo werd gesteld dat het raadplegen en kopiëren van akten van de Burgerlijke Stand en bevolkingsregisters bepaald wordt door de bestaande wetgeving op dit vlak.

Bron:
Overleg tussen de nieuwe algemeen directeur van het Rijksarchief en de sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer (AHD-VVBAD) / Johan Vannieuwenhuyse en Bruno Vermeeren // in: VVBAD-Info, jrg. 31, nr. 7/8 (juli 2005), p. 12.

Meer informatie:
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw (VVBAD), website: www.vvbad.be.

From → nieuws

Comments are closed.