Skip to content

Folder “Archieven in Brussel”

by Patrick Vanhoucke on oktober 15th, 2005

Vlaanderen en Brussel hebben een rijk cultureel erfgoed. Archieven vormen daarin een belangrijk onderdeel. In het Brusselse hoofdstedelijke gewest bevinden zich vele archieven van de overheid (federaal en lokaal) en van particulieren (bijvoorbeeld bedrijfsarchieven). De VGC publiceerde een folder waarin de Brusselse archieven voorgesteld worden die aan het initiatief van de Erfgoedcel Brussel deelnemen.

De Erfgoedcel Brussel-VGC maakte een archievenfolder omdat er bij veel Brusselse archieven nood was aan een betere naamsbekendheid. In de folder staan een 30-tal Brusselse archieven met een Nederlandstalige of een tweetalige werking.

De archieven zijn, op enkele uitzonderingen na, publiek toegankelijk, al dan niet op afspraak. In de folder staat per archief een korte beschrijving van de archiefcollectie, de periode waarop ze betrekking hebben, alsook de bezoek- en contactgegevens.

VVF-Brussel vindt het initiatief van de Erfgoedcel Brussel bijzonder geslaagd. Daarom krijgen alle leden van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde met woonplaats in het Brusselse hoofdstedelijke gewest de folder binnenkort gratis in de bus.

Bent u geen lid van VVF of woont u niet in het Brusselse gewest, maar wenst u de folder toch gratis te ontvangen? Vraag hem dan aan bij: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Erfgoedcel Brussel, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel, tel. 02 208 02 32, e-mail: erfgoedbrussel@vgc.be, website: www.erfgoedbrussel.be

From → publicaties

Comments are closed.