Skip to content

Dubbele familienaam voor kind

by Patrick Vanhoucke on april 2nd, 2006

De Belgische staatssecretaris voor het Gezin Gisèle Mandaila van de Franstalige partij Mouvement Réformateur (MR) wil dat pasgeborenen in de toekomst een dubbele familienaam krijgen: die van de vader, gevolgd door die van de moeder. Dat zei ze in een gesprek met de krant De Morgen (31.03.2006). De discussie over het onderwerp sleept nu al jaren aan, en dus is het tijd om de knoop door te hakken. Volgens Mandaila verankert haar voorstel de gelijkheid tussen man en vrouw in de naamgeving en houdt het bovendien rekening met onze gewoonten. Kinderen van wie de vader niet bekend is, krijgen de twee familienamen van hun moeder. Moeders die nog maar één naam hebben, kunnen er de naam van hun moeder aan toevoegen.

Binnen de Raad van Europa bestaat een resolutie die de lidstaten aanbeveelt om de gelijkheid tussen man en vrouw ook na te streven met betrekking tot de familienaam. Steeds meer Europese landen hebben beslist daar gevolg aan te geven. Gisèle Mandaila verdedigt binnenkort de aanbevelingen die in het kader van de staten-generaal van het gezin werden uitgewerkt.

Het Belgische naamrecht steunt traditioneel op het napoleontische decreet van 6 fructidor jaar II (“Décret du 6 fructidor an II portant qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance”) en artikel 57 van het Burgerlijk Wetboek.

Wetsvoorstellen omtrent familienamen

Het wetsvoorstel van Gisèle Mandaila is niet het eerste en het zal zeker ook niet het laatste in zijn soort zijn. Hieronder volgt een overzicht van vroegere wetsvoorstellen omtrent de bepaling van de familienaam. Dit overzicht pretendeert geen volledigheid. Bovendien wordt slechts verwezen naar documenten die online raadpleegbaar zijn.

 • Wetsvoorstel tot invoering van de vrije keuze van de familienaam / ingediend door de heer Klein. – Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1982-1983, 24 februari 1983, stuk 566/1 (PDF).
 • Wetsvoorstel met betrekking tot de familienaam / ingediend door de heer Van den Bossche. – Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1983-1984, 24 mei1984, stuk 951/1 (PDF).
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en de adoptie / ingediend door Bert Anciaux, Jan Loones en Chris Vandenbroeke. – Belgische Senaat, buitengewone zitting 1995, 26 september 1995, stuk 1-112.
 • Wetsvoorstel betreffende de familienaam van het kind / ingediend door Lisette Lieten-Croes. – Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewone zitting 1995-1996, 23 oktober 1995, stuk 49-168.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde bij de naamsoverdracht op het kind discriminatie tussen mannen en vrouwen weg te werken / ingediend door Martine Schüttringer en Frans Lozie. – Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewone zitting 198-1999, 11 maart 1999, stuk 49-2053.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde bij de naamsoverdracht op het kind discriminatie tussen mannen en vrouwen weg te werken / ingediend door Claudine Drion en Fauzaya Talhaoui. – Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 24 november 1999, stuk 50 0283/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de naam van het kind / ingediend door Vincent Van Quickenborne. – Belgische Senaat, zitting 1999-2000, 24 november 1999, stuk 2-196.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind / ingediend door Sabine de Bethune. – Belgische Senaat, zitting 1999-2000, 14 januari 2000, stuk 2-297/1.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en de adoptie wat de naam betreft / ingediend door Els Van Weert. – Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 26 april 2000, stuk
  50-593
  .
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 355, 358 en 370 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toewijzing van de familienaam / ingediend door Colette Burgeon, Karine Lalieux en Thierry Giet. – Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 7 mei 2001, stuk 50-1240.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de familienaam betreft / ingediend door Dalila Douifi en Magda De Meyer. – Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 14 juni 2001, stuk 50-1300.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind / ingediend door Zoé Genot en Muriel Gerkens. – Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, buitengewone zitting 2003, 16 juli 2003, stuk 51-89.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind / ingediend door Sabine de Bethune. – Belgische Senaat, buitengewone zitting 2003, 20 augustus 2003, stuk 3-154/1.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de familienaam betreft / ingediend door Dalila Douifi,Magda De Meyer en Maya Detiège. – Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, buitengewone zitting 2003, 2 oktober 2003, stuk 51-248.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en adoptie wat de naam betreft / ingediend door Els Van Weert en Annelies Storms. – Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 22 januari 2004, stuk 51-724.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de toewijzing van de familienaam, teneinde de overdracht van de familie-identiteit te garanderen via de dubbele naamgeving / ingediend door Karine Lalieux, Thierry Giet, Colette Burgeon, Eric Massin, Valérie Déom en André Perpète. – Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 19 oktober 2005, stuk 51-2037.

From → nieuws

Comments are closed.