Skip to content

VVF-Brussel laat volk ontwaken

by Patrick Vanhoucke on mei 4th, 2006

VVF-Brussel heeft een aantal oude jaargangen van de tijdschriften “Ons Volk Ontwaakt” en “Het Huisgezin” geschonken aan het Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel (AMVB). VVF-Brussel deed de schenking in toepassing van haar doelstelling “bijdragen tot het vrijwaren en het veiligstellen van […] historische documenten” en ook omwille van het belang van de samenwerking met andere Brusselse socio-culturele verenigingen uit de erfgoedsector.

De ingebonden jaargangen waren al geruime tijd aanwezig in de vakbibliotheek van VVF-Brussel die eerlang zal worden geschonken aan de openbare bibliotheek van Brussel-Laken. Maar de tijdschriften behoorden niet tot de genealogische collectie in eigenlijke zin. Daarom besloot VVF-Brussel deze jaargangen een andere, geschiktere bestemming te geven.

AMVB-voorzitter Wim van der Elst die de ingebonden volumes in ontvangst nam, verklaarde dat vooral de schenking van het weekblad “Ons Volk Ontwaakt” een belangrijke aanwinst is. Een aantal van de jaargangen die in het AMVB ontbreken komen immers voor in de collectie die VVF-Brussel nu heeft overgedragen. VVF-Brussel was in het bezit van de jaargangen 1920-1924 en 1926-1931. De jaargang 1925 ontbrak jammer genoeg.

De overgedragen volumes van “Het Huisgezin” betreffen de jaargangen 1911-1914.

From → nieuws

Comments are closed.