Skip to content

Nationaal project bewaring Belgische kranten

by Patrick Vanhoucke on september 2nd, 2006

Het project Presse-Papier, een nationaal project voor de bewaring van Belgische kranten, is actief sinds 2003 en staat onder de leiding van de Koninklijke Bibliotheek en de Stadsbibliotheek Antwerpen.

Kranten vormen een belangrijk deel van de collecties van bibliotheken en documentatiecentra. Maar ze zijn erg kwetsbaar. Oude kranten dreigen verloren te gaan als er geen gepaste maatregelen worden genomen om ze te bewaren.

In België werden vroeger al krantencollecties gemicrofilmd, maar dat gebeurde vrijwel steeds op individuele basis. Er waren nauwelijks afspraken tussen de verschillende bibliotheken en documentatiecentra, waardoor dubbel werk of hiaten niet uit te sluiten waren.

Om de microverfilming een nieuwe impuls te geven, werd in 2003 een nationaal project voor de bewaring van Belgische kranten opgestart. De bedoeling was om er alle instellingen bij te betrekken die kranten bewaren, op federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

In het juni-nummer van het tijdschrift Bladen voor documentatie van de Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD) gaven Dirk Luyten van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) en Marc D’Hoore van de Koninklijke Bibliotheek van België een neerslag van de resultaten die in november 2005 werden voorgesteld.

VVF-Brussel wil u met dit interessante project laten kennismaken en kreeg de toestemming om de tekst van het artikel in Bladen voor documentatie hier integraal te reproduceren.

Nationaal project voor de bewaring van Belgische kranten “Presse-Papier”.
[PDF 330 kB] (Bladen voor documentatie, jrg. 60 (2006) 2, p. 4-8, © 2006 Belgische Vereniging voor Documentatie vzw, reproductie met toelating van de auteurs Dirk Luyten en Marc D’Hoore en van hoofdredacteur Simone Jérôme).

De beide auteurs Dirk Luyten en Marc D’Hoore publiceerden een gelijkaardig artikel in het tijdschrift Bibliotheek- en archiefgids van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw (VVBAD): Het eeuwige leven voor de krant? : eerste balans van het Nationaal Project voor de conservering van de Belgische kranten in internationaal perspectief / Marc D’Hoore, Dirk Luyten // in: Bibliotheek- en archiefgids, jrg. 82 (2006) 4, p. 8-13.

Voor de genealoog die voorouderonderzoek doet zijn kranten een interessante bron van informatie. Niet alleen omwille van de geboorteaankondigingen en de overlijdensberichten, maar ook omdat in de zogenaamde faits divers vaak interessante weetjes te vinden zijn. Een brand aan boord van een schip waarop een voorouder matroos was, een gouden bruiloft met ontvangst door de burgemeester of een veroordeling van een dief…

From → nieuws

Comments are closed.