Skip to content

La(e)ken revisited: zangvogels te Laken

by Patrick Vanhoucke on september 13th, 2006

Onder de impuls van koningin Elisabeth verscheen in 1952 in België het eerste multimediawerk avant la lettre: Zangvogels te Laken – Les Oiseaux Chanteurs de Laeken. Het bestond uit vier 78-toerenplaten en een boek van 84 pagina’s, gebundeld in een koningsblauwe kartonnen box. Vierenvijftig jaar later biedt Laca, de geschied- en heemkundige kring van Laken, u een digitale facsimile-uitgave van deze box aan. VVF-Brussel maakt maar wat graag promotie voor deze unieke productie van haar erfgoedpartner.

Zangvogels te Laken

Laca heeft gedurende de voorbije maanden intensief gewerkt aan de ontsluiting van een bijzonder stukje erfgoed. In de heruitgave werd de oorspronkelijke look and feel zoveel mogelijk bewaard. In een klein kartonnen doosje vindt u twee cd’s en een boekje.

De eerste cd bevat de volledige opnamen van het vogelgezang, een klein half uur in totaal. Hierop hoort u 35 vogels die toen nog veel in het Brusselse voorkwamen. Het krassende 78-toerengeluid werd vakkundig gerestaureerd door medewerkers van het geluidsarchief van de VRT (u kunt hieronder twee fragmenten beluisteren).

Het tweede schijfje is een cd-rom met daarop digitale kopieën van de Nederlands- en Franstalige versie van het oorspronkelijke boek, een uitgebreid achtergrondartikel, een ornithologische bijdrage van Vogelbescherming Vlaanderen en nog enkele heemkundige items rond Schoonenberg uit de voorbije 17 jaargangen van Laca-Tijdingen (het tijdschrift van Laca). Daar bovenop krijgt u in primeur een paar foto’s en andere bijlagen, interactief geïllustreerd met klank en geselecteerde internetlinks.

Het tweetalige boekje bevat enkele illustraties, waaronder een uniek kleurenportret van koningin Elisabeth, alsook de originele inleiding van de vorstin in haar mooiste handschrift.

Beluister twee fragmenten van de vogelzang die op de facsimile-uitgave voorkomt. De oorspronkelijke opnamen werden vakkundig gerestaureerd door medewerkers van het geluidsarchief van de VRT.

Beluister de zang van de zanglijster (00:01:23).

Beluister de zang van de vink (00:01:00).

Laca kreeg voor de verwezenlijking van deze uitgave een forse projectsubsidie van de Brusselse schepen voor Vlaamse aangelegenheden Bruno De Lille en van gewestminister Pascal Smet die verantwoordelijk is voor Erfgoed. Dankzij deze subsidies kunt u deze unieke heruitgave bestellen tegen de bijzonder lage voorintekenprijs van 12,50 euro (in plaats van de latere prijs van 15 euro). Door uw voorintekening stelt u bovendien Laca in staat de nodige middelen te verzamelen om de productie van 1000 exemplaren te financieren.

Hoe bestellen?

Bestel nu en stort voor 15 oktober 2006 het bedrag van 12,50 euro op de rekening 068-2095230-57 van Laca met als mededeling “La(e)ken Revisited”. Vermeld ook zorgvuldig uw adres. Als u de uitgave niet zelf komt ophalen in de openbare bibliotheek van Laken (gemeenschapscentrum Nekkersdal) na de verschijningsdatum van 15 november, dan betaalt u 2,38 euro extra voor verzend- en verpakkingskosten (gelijktijdig over te schrijven).

Meer informatie vindt u op de website van Laca. U kunt daar ook een uitgebreide tekst lezen met achtergrondinformatie over de oorspronkelijke uitgave van Zangvogels te Laken en de totstandkoming van de facsimile-uitgave.

Bron: persbericht Laca, geschied- en heemkundige kring Laken.

From → publicaties

Comments are closed.