Skip to content

Meer werkgelegenheid in erfgoedsector

by Patrick Vanhoucke on oktober 1st, 2006

In het weekblad Brussel Deze Week (nr. 1051, 28.09.2006, p. 13) verscheen onder de titel “Erfgoed is hot” een artikel over de toekomst van de erfgoedsector. Het is een vraaggesprek met Marc Jacobs, directeur van het VCV, Vlaams Centrum voor Volkscultuur (en niet Volkskunde, zoals verkeerdelijk in het artikel staat). De visie van Jacobs is interessant genoeg om er hier melding van te maken.

Volgens Jacobs komen heel wat afgestudeerde geschiedkundigen niet in het zuiver wetenschappelijke onderzoek terecht, maar vinden ze een baan in de erfgoedsector. Om hen daarop voor te bereiden, biedt de KUBrussel vanaf dit academiejaar het vak “erfgoedstudies” aan. Aan Marc Jacobs werd gevraagd om een historisch atelier rond erfgoed op te zetten.

Jacobs wil geschiedkundigen uit hun ivoren toren halen en ze hun academische kennis laten vertalen naar de hedendaagse maatschappij.

Jacobs zegt dat er aan de universiteiten te weinig belangstelling is voor de erfgoedverenigingen die in de maatschappij werkzaam zijn. “De universiteiten denken nog al te vaak dat ze het monopolie hebben op legitiem omgaan met het verleden. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog zijn steeds meer andere groepen zich ermee gaan bemoeien, genealogen, heemkundige kringen, lokale groepen die de plaatselijke molen willen redden. En ook daar zit eruditie.”

Academisch geschoolde historici moeten niet alleen wetenschappelijke artikels voor vakbladen kunnen schrijven. Ook een stukje in het maandblad van een heemkundige kring, een Nederlandstalig boek of een artikel voor een website hoort erbij. Volgens Jacobs moeten studenten worden opgeleid “tot bemiddelaars tussen het zuiver wetenschappelijke onderzoek en de realiteit van het veld”.

Het volledige artikel staat nu (onder de titel Erfgoedsector biedt steeds meer werkgelegenheid) ook online op de website van Brusselnieuws.be. Regelmatig publiceert Brusselnieuws.be artikels uit Brussel Deze Week online, meestal een paar dagen na het verschijnen van de papieren krant.

Bron: Erfgoed is hot : sector biedt steeds meer werkgelegenheid / Bettina Hubo (interviewer) ; Marc Jacobs (geïnterviewde) // in: Brussel Deze Week, nr 1051 (28 september 2006), p. 13.

From → nieuws

Comments are closed.