Skip to content

Geschiedenis postdienst Belgisch Congo te boek

by Patrick Vanhoucke on oktober 14th, 2006

Graag attenderen we u op het boek “De geschiedenis van de Postdienst in Belgisch Kongo (1886-1960)” van Roger Gallant. De auteur is ereprovinciedirecteur van de Posterijen in onze voormalige kolonie en heeft een groot deel van de informatie dus uit de eerste hand. Zijn studie is de vrucht van ontelbare opzoekingen en intensief werk, en hij beschouwt ze als zijn levenswerk en zijn testament.

In zijn 2-delig werk probeert de auteur een antwoord te geven op de vraag hoe de postdienst kon functioneren in een land dat tachtig maal groter is dan België.

Het eerste deel geeft een uitgebreide beschrijving van de postdienst in Belgisch Congo sinds zijn ontstaan op 1 januari 1886 tot 30 juni 1960, dag waarop de Belgische postambtenaren (waarvan Roger Gallant een van de leiders was) hun functies overgaven aan hun Congolese collega’s. Het eerste hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van Centraal-Afrika. Een tweede hoofdstuk is gewijd aan de territoriale en administratieve organisatie van het land. De overige hoofdstukken gaan over het ontstaan van de postdienst, zijn activiteiten, de kantoren, de vervoermiddelen, het personeel, de bevolking, het onderricht, de rol van de missies, de militaire post en de censuur, om te eindigen met de beschrijving van alle postkantoren.

Het schijnt onlogisch, maar het eerste deel werd in 1997 voorafgegaan door het tweede deel met als titel “De Geschiedenis van de Postdienst in Belgisch Kongo – Deel II : De Postzegels”. Dit laatste opmerkelijk werk, in beide landstalen, omvat 154 pagina’s en 654 illustraties.

De studie van Roger Gallant heeft als doel een verleden, dat nochtans tamelijk recent is, te behoeden voor de vergeethoek. De Belgische postdienst had trouwens in het verleden een wereldfaam. Het werk van Roger Gallant zal ongetwijfeld niet alleen in filatelistische middens worden gewaardeerd, maar eveneens door allen die interesse hebben in onze voormalige kolonie.

Praktische informatie:

De twee delen zijn samen of afzonderlijk verkrijgbaar door storting op rekening 000-0250305-45 van Roger Gallant, Sylvain Dupuislaan 306 bus 5 te 1070 Anderlecht, tel. 02 569 55 08.
Deel 1: 65 euro + 5 euro verpakkings- en verzendkosten = 70 euro;
Deel 2: 30 euro + 4 euro verpakkings- en verzendkosten = 34 euro;
Deel 1 + 2 samen: 93 euro + 9 euro verpakkings- en verzendkosten = 102 euro.

Bron: persbericht Roger Gallant, september 2006.

From → publicaties

Comments are closed.