Skip to content

Digitale Inventarisatie Cultureel Erfgoed

by Patrick Vanhoucke on december 31st, 2006

Heel wat openbare diensten, organisaties en verenigingen bewaren cultureel erfgoed (archiefstukken, beelden, boeken, meubels, foto’s, schilderijen…). Vaak heeft men echter geen zicht op de omvang en de veelzijdigheid van de collectie. De digitale inventarisatie staat nog niet op punt.

Er bestaat dus een grote behoefte aan een eenvoudig programma waarmee objecten kunnen worden geregistreerd om de inventarisatie vlot te laten verlopen. De Erfgoedcel Antwerpen probeert met DICE (Digitale Inventarisatie Cultureel Erfgoed) aan deze vraag tegemoet te komen.

DICE is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke applicatie die draait onder Microsoft Access en werd ontwikkeld door de Erfgoedcel Antwerpen in samenwerking met de musea van de Stad Antwerpen. De applicatie is bedoeld voor de basisregistratie van divers cultureel erfgoed. Bovendien is DICE geschikt om een registratie-achterstand op een snelle manier weg te werken.

In 2003 werd DICE ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag naar een geschikt registratie-instrument om cultureel erfgoed te inventariseren. In 2004 werd het programma grondig getest. Op basis van de opmerkingen van de testorganisaties werd het programma in 2005 aangepast. Half december 2006 werd DICE aan diverse culturele instellingen ter beschikking gesteld. Het programma en de handleiding zijn via de website van de Erfgoedcel Antwerpen te downloaden.

DICE sluit nauw aan bij de structuur van een registratieprogramma als Adlib dat al in diverse musea wordt gebruikt en waarvan ook een gratis “Adlib Museum Lite” versie bestaat. Wie over bestaande Microsoft Word- of Excel-inventarissen beschikt, kan deze op een eenvoudige manier in DICE importeren. De gegevens kunnen later opnieuw naar Microsoft Excel of Adlib worden geëxporteerd. Een essentieel onderdeel van DICE is de fotografische registratie. Foto’s van objecten kunnen immers nuttig zijn bij onderzoek.

DICE wordt gratis ter beschikking gesteld aan Vlaamse instellingen en diensten die cultureel erfgoed beheren.

Momenteel hebben tal van erfgoedverenigingen de toepassing al gedownload. Onder hen verschillende heemkundige kringen, maar bijvoorbeeld ook de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Kortrijk.

DICE ontstond in het kader van het erfgoedconvenant van de Vlaamse overheid met de stad Antwerpen. Het programma is een concept van de Erfgoedcel Antwerpen in samenwerking met Collectiebeleid / Behoud en Beheer van de musea stad Antwerpen. Het programma werd ontwikkeld door Vanda Engineering.

From → nieuws

Comments are closed.