Skip to content

Egodocumenten concentratiekampen

by Patrick Vanhoucke on december 31st, 2006

Socioloog Jan Hertogen lanceerde midden november zijn website www.getuigen.be. Hiermee wil hij getuigenissen over de kampen en gevangenissen in de Tweede Wereldoorlog toegankelijker maken.

Het is de bedoeling om zo veel mogelijk gepubliceerde getuigenissen van Belgen (of van personen die in België wonen) in de databank op te nemen. Momenteel bevat de databank zo’n veertig getuigenissen.

Zelf zegt Hartogen over zijn project:

Getuigenissen over kampen en gevangenissen in de 2de WO zijn niet altijd beschikbaar of toegankelijk. Het internet kan hier een leemte vullen zodat hun stem voor altijd weerklinkt.

De egodocumenten zijn in een aantal categorieën onderverdeeld: Breendonk, Mechelen en Andere kampen. Naast de elektronische versie van de getuigenissen bevat de databank ook een tijdlijn die de belevenissen van de gevangenen visueel weergeeft. Ook kan men verschillende getuigenissen van eenzelfde kamp opsporen. Een index op kamp- en persoonsnamen vervolledigt het geheel. In de rubriek Beelden zijn foto’s, tekeningen en ander beeldmateriaal opgenomen.

Op de site van Hertogen staat ook een link naar de digitale versie van het andere project Getuigen dat moraalwetenschapper Gie van den Berghe in 1994 afsloot. Het werk van Van den Berghe is een bibliografie van egodocumenten…

… over de nationaal-socialistische kampen en gevangenissen, geschreven of opgetekend door ‘Belgische’ (ex-)gevangenen: Belgen, personen die in België gedomicilieerd waren of verbleven, en andere uit België gedeporteerde personen.

Het project kan worden geraadpleegd via de Pallas-databank van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA). Een uitvoerige verantwoording over de methodologie die Van den Berghe heeft gevolgd, is te vinden op de persoonlijke website van de auteur.

Bron:
Nieuwe bronnenpublicatie : egodocumenten concentratiekampen / Gerd De Coster ; met dank aan Dirk Martin // in: VVBAD-Info, jrg. 32, nr. 12 (december 2006), p. 18.

From → nieuws

Comments are closed.