Skip to content

VVF-Brussel publiceert “Genealogische archiefgids”

by Patrick Vanhoucke on april 30th, 2007

Het Brusselse hoofdstedelijke gewest is op het vlak van de familiekunde blijkbaar meer dan andere regio’s in Vlaanderen een nog vrij onbekend gebied voor de genealoog die op zoek is naar zijn voorouders.

VVF-Brussel ontvangt regelmatig schriftelijk, telefonisch en via e-mail vragen over de raadpleegbaarheid van genealogische documenten binnen het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Ook in de verschillende elektronische fora waarin de vereniging actief is, worden dergelijke vragen gesteld.

Om in te spelen op de steeds terugkerende vragen, werkt het bestuur van VVF-Brussel momenteel aan een “Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest”.

Voor elk van de 19 gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke gewest zal in de gids worden vermeld welke genealogische documenten waar en hoe gevonden kunnen worden en tegen welke voorwaarden ze kunnen worden geraadpleegd. Dit alles wordt aangevuld met informatie per gemeente over genealogische documenten in het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief te Anderlecht. Ook de Franstalige zustervereniging SCGD (Service de Centralisation des études Généalogiques et de Démographiques de Belgique) in Schaarbeek wordt vermeld. Alle informatie wordt in overzichtelijke fiches bij elkaar gebracht.

VVF-Brussel wil voor de genealogen vooral een handige en informatieve gids samenstellen die een overzicht biedt van de verschillende mogelijkheden voor stamboomonderzoek binnen het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Een dergelijk omvattend instrument is momenteel nog niet voorhanden. Op die manier hoopt VVF-Brussel het gewest de plaats te geven die het met zijn rijke verleden op de genealogische landkaart verdient.

Meer informatie over deze archiefgids verneemt u binnenkort. De publicatie is voor het najaar voorzien.

From → publicaties

Comments are closed.