Skip to content

Rijksarchief digitaliseert parochieregisters

by Patrick Vanhoucke on december 8th, 2007

Sinds kort biedt het Rijksarchief in België de genealogen een aantal instrumenten aan waarmee enerzijds naar voorouders kan worden gezocht en waarbij anderzijds de hulp van de familiekundigen wordt ingeroepen bij de analyse van gedigitaliseerde documenten met een genealogische of demografische waarde. We geven u een overzicht.

Zoeken naar personen

Genealogische bronnen bevatten een schat aan persoonsgegevens. Heel wat individuele onderzoekers hebben in het verleden bepaalde archiefdocumenten systematisch geanalyseerd en namen en datums genoteerd. Het Rijksarchief biedt de genealogen een platform aan om al deze analyses beschikbaar te stellen via één grote database.

De zoekrobot “Zoeken naar personen” wil één centrale toegang bieden tot alle beschikbare bewerkingen van archiefdocumenten (parochieregisters, akten van de burgerlijke stand, notariële akten…).

De centrale database zal het opzoekwerk van de individuele onderzoekers niet alleen vereenvoudigen, maar ze biedt ook de garantie dat het vele werk dat in de loop der jaren werd geleverd ook in de toekomst op een uniforme wijze beschikbaar kan worden gesteld.

Beschikt u over nadere toegangen of bronbewerkingen in een of andere gestructureerde elektronische vorm en wenst u deze informatie met anderen te delen, stuur dan een e-mail naar digita@arch.be. U voegt bij voorkeur een uittreksel van uw gegevens toe. Indien uw gegevens in aanmerking komen, krijgt u een aanmeldingsfiche toegestuurd en wordt een testconversie uitgevoerd.

Raadpleeg de database Zoeken naar personen van het Rijksarchief

Demogen

Het Rijksarchief wil niet alleen bestaande bronbewerkingen gecentraliseerd ter beschikking stellen, maar ook zelf actief meewerken aan analyseprojecten. Hiervoor wordt de software “Demogen” aangeboden. Door het gebruik van deze software kan de invoer van gegevens in de toekomst op een gestructureerde manier verlopen. “Demogen” kan worden gedownload via de website van het Rijksarchief.

Download Demogen via de website van het Rijksarchief

Alvorens u de software kunt downloaden, dient u zich eerst kosteloos als “demogenner” op de website te registreren.

Demogen visu

Nog een stap verder gaat het online-analyseproject “Demogen visu”. Ook hiervoor kunt u zich inschrijven op de website van het Rijksarchief. Na de installatie van een klein softwarepakket kunt u gedigitaliseerde documenten downloaden voor bewerking. “Demogen visu” is een geïntegreerd pakket waarbij u bovenaan het scherm de gedigitaliseerde documenten kunt raadplegen om in het onderste gedeelte de gegevens in te voeren.

De software bevat heel wat hulpmiddelen om de invoer te vereenvoudigen. Zo kunt u een republikeinse datum automatisch in een gregoriaanse datum omzetten, werken met een verkorte invoer van gemeentenamen enzovoort. Terwijl u aan de analyse werkt, hoeft u niet online te zijn. Alleen om het werkpakket te downloaden en het na bewerking opnieuw te uploaden, heeft u een actieve internetverbinding nodig.

Op dit ogenblik heeft u reeds de keuze uit een duizendtal werkpakketten met documenten uit verschillende provincies en gemeenten. U kunt een pakket naar keuze downloaden om te bewerken. In de toekomst zullen meer pakketten worden aangeboden. Het is immers niet mogelijk om alle 20.000 microfilms tegelijkertijd te digitaliseren en beschikbaar te stellen. U kunt echter wel suggesties doen en gemeentenamen doorgeven die u graag beschikbaar wilt zien. Het Rijksarchief neemt deze dan op in een prioriteitenlijst.

De parochieregisters worden na grondige analyse door het Rijksarchief zelf gedigitaliseerd. Het digitaliseren van de registers van de burgerlijke stand gebeurt in samenwerking met de Genealogical Society of Utah (de “Mormonen”). Na de digitalisering wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd en worden gegevens zoals de identificatie van de gemeente, het type van de akte e.d. aan de digitale beelden toegevoegd.

De eerste versie van de software werkt enkel onder Windows. Het Rijksarchief heeft ons echter meegedeeld dat indien meerdere vrijwilligers naar een versie voor Mac of zelfs Linux vragen, deze versies waarschijnlijk zullen worden ontwikkeld. Het Rijksarchief houdt ons op de hoogte. Ondertussen kunt u al laten weten dat u een Mac- of Linux-versie van de software wenst. Stuur daarvoor een e-mail naar digita@arch.be.

Download DemoGenVisu.exe via de website van het Rijksarchief

Alvorens u de software kunt downloaden, dient u zich eerst kosteloos als “demogenner” op de website te registreren. Ter bevestiging van uw registratie zult u van het Rijksarchief een activeringsmail ontvangen. De ervaring leert dat het enige tijd kan duren voor u deze mail ontvangt.

Bronnen:
De tekst op deze pagina is grotendeels gebaseerd op een folder die ons door het Rijksarchief ter beschikking werd gesteld. Meer informatie over de digitaliseringsprojecten van het Rijksarchief kunt u lezen op de website van het Rijksarchief: “Omdat genealogisch onderzoek ons nauw aan het hart ligt…” – studiedag rond digitalisering.

From → nieuws

Comments are closed.