Skip to content

Voorontwerp Cultureel-erfgoeddecreet

by Patrick Vanhoucke on februari 24th, 2008

Midden december 2007 keurde de Vlaamse regering op initiatief van Vlaams minister Bert Anciaux het voorontwerp goed van het decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid. Het voorontwerp wordt nu voorgelegd aan de Raad van State en zal daarna voor de tweede keer door de Vlaamse regering worden goedgekeurd.

Binnenkort start ook de parlementaire procedure die moet leiden tot een definitief nieuw decreet voor het culturele erfgoed. Na de debatten stemt het Vlaams parlement over het decreet. Daarna moet het decreet nog een derde keer naar de Vlaamse Regering om het te bekrachtigen en de publicatie in het Belgisch Staatsblad aan te vragen. Daarna worden de uitvoeringsbesluiten geschreven en pas wanneer deze zijn
goedgekeurd, krijgt het nieuwe decreet kracht van wet.

Het decreet wordt kortweg Cultureel-erfgoeddecreet genoemd omdat het uitsluitend over het roerend en immaterieel (cultureel) erfgoed handelt.

From → nieuws

Comments are closed.