Skip to content

Decreet Vlaams cultureel-erfgoedbeleid

by Patrick Vanhoucke on augustus 17th, 2008

Op 23 mei 2008 werd het “Decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid” bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Op 4 augustus 2008 werd het decreet in het Belgische Staatsblad gepubliceerd, waardoor het nu ook effectief in werking kan treden. Het decreet wordt kortweg “Cultureel-erfgoeddecreet” genoemd omdat het uitsluitend over het roerend en immaterieel (cultureel) erfgoed handelt.

Het decreet heeft tot doel:

 • een cultureel-erfgoedbeleid uit te bouwen, namelijk vanuit een geïntegreerde aanpak een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed te stimuleren;
 • een netwerk van erfgoedorganisaties tot stand te brengen om de cultureel-erfgoedbeleving bij burgers te cultiveren, te representeren, te erkennen en te valoriseren;
 • een verdere ontwikkeling van de verschillende cultureel-erfgoedpraktijken, de museologie, de archiefwetenschap en het hedendaags documentenbeheer, de informatie- en bibliotheekwetenschap en de etnologie te stimuleren;
 • binnen het cultureel-erfgoedbeleid de nodige aandacht voor interculturaliteit te ontwikkelen.

Met het Cultureel-erfgoeddecreet:

 • wil de Vlaamse Gemeenschap een ééngemaakt en performant steunpunt realiseren;
 • kent de Vlaamse Gemeenschap een kwaliteitslabel toe aan musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken;
 • neemt de Vlaamse Gemeenschap verantwoordelijkheid op voor erfgoedinstellingen en -organisaties op zowel Vlaams als internationaal niveau:
  • musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau;
  • culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau;
  • landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur;
  • landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed;
  • Archiefbank Vlaanderen;
  • Vlaamse Erfgoedbibliotheek;
  • samenwerkingsverbanden met het oog op de versterking van de internationale profilering van kunstcollecties;
  • periodieke cultureel-erfgoedpublicaties.
 • ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap het lokale cultureel-erfgoedbeleid door het sluiten van cultureel-erfgoedconvenants met een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
 • ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap de provincies door het sluiten van cultureel-erfgoedconvenants;
 • subsidieert de Vlaamse Gemeenschap ook projectmatig.

Download hier de tekst van het Vlaams cultureel-erfgoeddecreet [PDF 250 kB].

Bronnen: FAROnet.be en Vlaanderen.be.

From → nieuws

Comments are closed.