Skip to content

Geschiedeniswedstrijd “De (stam)boom in!”

by Patrick Vanhoucke on augustus 17th, 2008

Voor de tweede keer organiseert het Fonds Bellevue de EUSTORY Geschiedeniswedstrijd “De (stam)boom in!” voor jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs. EUSTORY is een netwerk dat organisaties verenigt die in hun eigen land historische onderzoekswedstrijden organiseren voor jongeren.

De bedoeling van de wedstrijd is jongeren een andere visie op het verleden te laten ontwikkelen. Zo kunnen ze bepaalde hedendaagse gebeurtenissen en situaties beter begrijpen. Bovendien zorgt het thema “familiegeschiedenis” er ook voor dat jongeren hun eigen voorgeschiedenis leren (ver)kennen en van nabij bestuderen.

De wedstrijd staat open voor alle Belgische leerlingen van de derde graad secundair onderwijs (zowel ASO, TSO, BSO als KSO). De uiterste datum voor de indiening van de dossiers is 3 april 2009. Het dossier kan elektronisch ingevuld en verzonden worden, maar het is ook mogelijk een papieren versie van het dossier op te vragen en dat ingevuld via de post terug te sturen.

Er zijn maximaal tien prijzen voorzien tussen 500 en 1000 euro. Een jury evalueert alle ingeleverde werken en op een uitreikingceremonie worden alle gekozen werken bekroond. De laureaten krijgen ook de gelegenheid om deel te nemen aan een aantal internationale workshops die plaatsvinden tijdens de zomervakantie 2009 met de deelnemers uit andere EUSTORY landen.

Alle nuttige informatie over de wedstrijd “De (stam)boom in!” vindt u op de website van de Koning Boudewijnstichting.

From → agenda derden

Comments are closed.