Skip to content

Viertalige website over geschiedenis Brussel

by Patrick Vanhoucke on augustus 17th, 2008

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft een nieuwe viertalige webstek: bruselo.info. Bruselo betekent Brussel in het Esperanto. Op de website werden de teksten geplaatst van het boek “Brussel, Vlaamse en kosmopolitische hoofdstad”. Die teksten werden in het Frans, Engels en Duits vertaald. Het boek vertelt de culturele en politieke geschiedenis van de Vlaamse gemeenschap in Brussel.

Brussel is multicultureel en veeltalig. Bovendien was Brussel lange tijd een Nederlandstalige stad. Een heleboel gastauteurs bieden u via de website een blik op deze fascinerende geschiedenis.

Wie de geschiedenis van zijn familie schrijft, moet niet alleen aandacht hebben voor gegevens zoals namen en levensdata, maar ook voor de leefomstandigheden van zijn verre voorouders. Onderzoek naar de lokale geschiedenis (heemkunde) en genealogie (familiekunde) gaan dus hand in hand. De viertalige website bruselo.info maakt de geschiedenis van Brussel voor zowel een binnenlands als een internationaal publiek toegankelijk.

From → publicaties

Comments are closed.