Skip to content

Archief Oorlogsslachtoffers lanceert nieuwsbrief

by Patrick Vanhoucke on september 12th, 2008

De Archief- en Documentatiedienst van de Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers lanceerde in juli zijn nieuwe elektronische nieuwsbrief ArchiDoc News. Met deze nieuwsbrief wil de dienst zijn rijke collectie voor een ruim publiek voorstellen, maar ook berichten over de vooruitgang die wordt geboekt op het vlak van opzoekingen, inventarisering, digitalisering en bewaring van archieven.

Het Archief van de dienst voor Oorlogsslachtoffers beschikt over uitgebreide algemene documentatie die hoofdzakelijk bestaat uit archiefdocumenten die betrekking hebben op de Belgische aanwezigheid in het buitenland wegens oorlogsomstandigheden. Deze documentatie handelt over diverse aspecten van de Tweede Wereldoorlog. Er bestaat ook een aanzienlijke collectie persoonlijke dossiers met administratieve en historische stukken.

De drie belangrijkste opdrachten van de Dienst Archief en Documentatie zijn:

  • bezorgen van archiefstukken of het mededelen van informatie aan burgers, evenals het afleveren van de attesten “raciale deportatie”, “ondergedoken kinderen”, “rassenvervolging” en “Möbelaktion”;
  • bezorgen van archiefstukken aan officiële instellingen of aan andere departementen van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers;
  • archiefbeheer: om opzoekingen te vergemakkelijken en om schadelijke manipulaties van documenten te voorkomen, worden archieffondsen geïnformatiseerd en/of gedigitaliseerd.

U kunt de nieuwsbrief ArchiDoc News raadplegen via de rubriek Publicaties op de website van de dienst.

Bronnen: VVBAD-Info, jrg. 34 nr. 9 (september 2008) en warvictims.fgov.be

From → publicaties

Comments are closed.