Skip to content

Getuigenissen vakantiekolonies aan zee gezocht

by Patrick Vanhoucke on september 12th, 2008

Het Amsab – Instituut voor Sociale Geschiedenis startte een onderzoek naar vakantiekolonies aan de Belgische kust. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een project voor het virtuele Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van de provincie Oost-Vlaanderen. De resultaten van het onderzoek worden in 2010 voorgesteld in een publicatie, een interactieve website en een bezoek (met audiogids) aan enkele nog resterende kolonies.

Vanaf het einde van de negentiende eeuw zetten liefdadigheidswerken zich in om kinderen uit de grote Belgische steden te laten genieten van een verblijf aan zee. Via het in 1919 opgerichte Nationaal Werk voor Kinderwelzijn werden de vakantiekolonies door de overheid gesubsidieerd. Later werden de kolonies vooral door mutualiteiten georganiseerd.

In de archieven van de kolonies is veel feitelijke informatie te vinden, maar erg weinig over hoe de kinderen de vakantiekolonies beleefd hebben. Daarom is Amsab op zoek naar uw hulp.

Bent u ooit naar een vakantiekolonie gezonden? Bijvoorbeeld De Blauwe Distel in De Panne, De Sinjoorkens en RTT Home in Oostduinkerke, Kindervreugde in Nieuwpoort, of Ons Rustoord in Westende? Herinnert u zich nog de kartonnen koffers, de vriendjes in de kolonie, het vieruurtje, het wegen van uw aangekomen kilo’s? Wilt u vertellen over uw ervaringen in de vakantiekolonies? Wat herinnert u zich van uw vakantie in een kolonie aan zee? Hebt u nog herinneringen aan een monitor of monitrice? Of was u er zelf één? Woonde u in de nabijheid van een vakantiekolonie? Misschien leverde u goederen of diensten aan de vakantiehomes?

Het Amsab hecht ook veel belang aan foto’s, filmpjes, uniformen, postkaartjes…

Wilt u graag meewerken aan dit project? Neem dan contact met Martine Vermandere van Amsab, e-mail: martine.vermandere@amsab.be. Meer informatie op de projectwebsite: www.vakantiekolonies.be.

Bronnen: VVBAD-Info, jrg. 34 nr. 9 (september 2008) en www.vakantiekolonies.be

From → nieuws

Comments are closed.