Skip to content

Koninklijke Bibliotheek digitaliseert collectie

by Patrick Vanhoucke on september 12th, 2008

De Koninklijke Bibliotheek van België gaat haar collectie digitaliseren en aanbieden via het internet. De bedoeling is mee te stappen in het project voor een Europese digitale bibliotheek. In december van dit jaar zal het eerste deel van de virtuele collectie online staan. Volgens algemeen directeur Patrick Lefèvre komen er twee bibliotheken: een fysieke met boeken en een virtuele op een website.

Het is niet de bedoeling dat de virtuele bibliotheek de fysieke vervangt, maar een virtuele bibliotheek biedt wel een aantal voordelen. Ze is niet gebonden aan plaats en tijd, waardoor men geen rekening meer moet houden met openingsuren en men zich ook niet meer hoeft te verplaatsen om een werk te raadplegen. Via de nieuwe Europese virtuele bibliotheek zou men ook werken uit andere landen online kunnen raadplegen.

Er zijn verschillende redenen om de collecties te digitaliseren. Met een digitale catalogus wordt voor een betere ontsluiting van de collectie gezorgd. Ook wordt het duidelijker welke werken in de bibliotheek aanwezig zijn en hoe rijk het aanbod is. Via een website kun je ook veel meer mensen bereiken dan met een fysieke bibliotheek. Bovendien kunnen een aantal fragiele documenten enkel virtueel worden bewaard. Oude kranten verbrokkelen bijvoorbeeld spontaan van ouderdom. Met een digitale kopie kun je de informatie die erin staat ook in de toekomst bewaren.

Alleen werken die vrij zijn van auteursrechten zullen online beschikbaar worden gesteld. Voor recentere werken zal het erop aankomen overleg te plegen met de auteurs om hun toestemming te krijgen. Digitaliseren is ook arbeidsintensief. Voor bepaalde documenten zoals oude handschriften of prenten is de vorm heel belangrijk. Hiervan worden gedetailleerde foto’s gemaakt. Andere documenten zijn vooral omwille van hun inhoud waardevol. Die worden tot een PDF-document herwerkt. Het digitaliseren van de 3 miljoen krantenpagina’s wordt uitbesteed omdat men daar in de Koninklijke Bibliotheek het materiaal niet voor heeft.

De volledige Koninklijke Bibliotheek digitaliseren zou volgens algemeen directeur Lefèvre meer dan 100 miljoen euro kosten. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Lefèvre heeft uitgerekend dat de bibliotheek elk jaar zo’n 300.000 euro zou kunnen sparen. Als men dat tien jaar lang kan volhouden, zal een groot deel van de collectie zijn ontsloten. Lefèvre hoopt echter ook op extra inkomsten via partnerschappen met de privésector en via extra steun vanuit Europa.

Bronnen: De Morgen, 26 juni 2008, pagina 32 en www.kbr.be

From → nieuws

Comments are closed.