Skip to content

SOMA verwerft archief Onafhankelijkheidsfront

by Patrick Vanhoucke on september 12th, 2008

In aanwezigheid van Sabine Laruelle, minister van Wetenschapsbeleid, en van de bestuursleden van het Onafhankelijkheidsfront, werd op 25 juni jl. het omvangrijke archief van het Onafhankelijkheidsfront overgedragen aan het SOMA, het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij.

Het Onafhankelijkheidsfront was in België de belangrijkste burgerlijke verzetsbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze schenking is dan ook van groot belang voor de bewaring van het Belgisch democratisch erfgoed van de twintigste eeuw. De schenking ligt in het verlengde van de overeenkomst die het SOMA reeds in 1996 met het Onafhankelijkheidsfront had gesloten.

Het Onafhankelijkheidsfront werd als verzetsorganisatie opgericht in de lente van 1941. De Kommunistische Partij van België (KPB) heeft hierin een bepalende rol gespeeld. Hierdoor kon de uiteindelijke doelstelling, het vormen van een breed front met andere partijen, moeilijk worden gerealiseerd. Vertegenwoordigers van andere politieke partijen traden wel tot het Onafhankelijkheidsfront toe, maar steeds op persoonlijke titel.

In werkelijkheid evolueerde het Onafhankelijkheidsfront tot een koepelorganisatie waaronder een brede waaier aan organisaties een plaats vonden. Het huidige Onafhankelijkheidsfront is de beheerder van de archieven van veel van deze groeperingen. Hun archiefbestanden werden in de voorbije zestig jaar geleidelijk samengevoegd. De archieven van de meeste andere organisaties werden in het begin van de jaren 1970 aan de bestaande collecties toegevoegd, toen het Nationaal Museum van de Weerstand werd opgericht.

De archieven van het Onafhankelijkheidsfront zijn reeds gedeeltelijk geïnventariseerd. In het Nationaal Museum van de Weerstand liet de staat van bewaring echter te wensen over. Dit deed het huidige bestuur
van het Onafhankelijkheidsfront ertoe besluiten het archief aan het SOMA over te dragen.

Omdat het Onafhankelijkheidsfront nog steeds actief is als belangenvereniging, besliste het bestuur van de vereniging om het dynamische en het halfdynamische archief ter plaatse te bewaren in Anderlecht. Het gaat hierbij vooral om de erkenningsdossiers van de Gewapende Partizanen en de Patriottische Milities. Ook het recente administratieve archief blijft in het Museum bewaard. Voor het overgedragen archief zal SOMA instaan voor de verdere ordening en inventarisatie, zodat het materiaal beschikbaar wordt voor wetenschappelijk onderzoek.

Bronnen: VVBAD-Info, jrg. 34 nr. 9 (september 2008) en www.cegesoma.be

From → nieuws

Comments are closed.