Skip to content

Nationaal congres 2010 Familiekunde

by Patrick Vanhoucke on augustus 1st, 2009

Op zaterdag 27 maart 2010 organiseert VVF-Brussel vzw samen met haar partners het 45ste Nationaal Congres voor Familiekunde. Het thema is “Een dagje erfgoed: op zoek naar familie in Brussel: een aantrekkelijke migratieplaats door de eeuwen heen”. Het programma ligt grotendeels vast.

VOORLOPIG PROGRAMMA

Voormiddag

  • Brussels Parlement (Lombardstraat 69): lezingen en een rondleiding in het gebouw.
  • Algemeen Rijksarchief (Ruisbroekstraat 2): tentoonstelling “Grensgevallen” over migratie.

Namiddag

  • Rondleidingen rond migratie in Brussel (coördinatie Onthaal en Promotie Brussel).
  • Genealogische markt: FARO (Priemstraat 51):
    • beurs: stands van aanverwante organisaties rond heemkunde en familiekunde; documentatiecentra van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde tonen hun verzamelingen (bidprentjes, kiezerslijsten…);
    • workshops: zowel voor beginnende als voor gevorderde genealogen (bespreek meegebrachte familiedocumenten met ervaren genealogen; win advies in over het starten en het verrijken van een familiegeschiedenis).

Vooravond

  • AMVB (Arduinkaai 28): tentoonstelling rond Belgische migratie naar Brussel.

Dagafsluiter

  • Wandelbuffet.

Stewards en pendelbussen zorgen ter hoogte van het station Brussel-Centraal, het Koning Boudewijnstadion aan de Heizel en het Westland Shopping Center in Anderlecht voor de begeleiding en het vervoer van de deelnemers.

PARTNERS

VVF-Brussel vzw is een afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Haar werkingsgebied strekt zich uit over het hele Brusselse hoofdstedelijke gewest. Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) vzw verzekert de verwerving, het beheer, het onderzoek en de ontsluiting van archieven van Nederlandstalige Brusselse organisaties, personen en families. Het AMVB is een pluralistische archiefinstelling voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

UiT in Brussel (Onthaal en Promotie Brussel) vzw promoot Brussel in Vlaanderen en zet daarbij Nederlandstalige initiatieven en eigen activiteiten in onze hoofdstad in de schijnwerpers. OPB is het centraal infopunt voor Vlamingen en maakt hen daarbij wegwijs in hun hoofdstad.

De Unie van Turkse Verenigingen (UTV) is een vooruitstrevende en een sterke migrantenorganisatie die met allerhande werkingen, gericht naar een brede doelgroep, tracht een bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving door het begeleiden en ondersteunen van de verenigingen, het organiseren van kadervormingen, debatten, congressen, culturele activiteiten…

De Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wil haar integraal en geïntegreerd Brussels erfgoedbeleid bekend maken bij een ruim publiek, het maatschappelijk draagvlak vergroten en een uitwisseling van expertise tussen de verschillende erfgoedactoren realiseren.

Het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FARO vzw versterkt en ondersteunt het cultureel erfgoedveld binnen het beleidskader van het Cultureel-erfgoeddecreet van de Vlaamse overheid.

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën verwerft en bewaart archieven en stelt deze ter beschikking van het publiek.

Het Archief van de Stad Brussel bewaart de archieven van de stad Brussel en verzamelt ook alle publicaties en documenten over het Brusselse leven in al zijn aspecten.

From → nieuws

Comments are closed.