Skip to content

Nieuwe inventaris archief Raad van Brabant

by Patrick Vanhoucke on januari 27th, 2010

Harald Deceulaer en Arnold Schillings publiceerden een Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Processen van de particulieren (eerste reeks), 1574-1794 (vnl. 1670-1794) (Rijksarchief te Brussel, Inventarissen I 57, Brussel, 2009, 392 p.). De publicatie (nummer 4842) is aan de prijs van 15 euro te koop bij het Rijksarchief in België.

De Raad van Brabant was bevoegd voor een gebied dat overeenkomt met de huidige provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Brussel en een stukje van Limburg. De meeste procesdossiers dateren uit de 17de en 18de eeuw.

Waarover gaan de dossiers van de Raad van Brabant? Vrijwel alle aspecten van het leven waarover conflicten kunnen ontstaan, komen voor. Het gaat o.a. om erfenissen, handelstransacties, verkopen, afrekeningen, schulden, kapitaal, gronden, verpachtingen, giften, huishuur, bruidsschatten, huwelijksbeloften, eer, seksualiteit, zwangerschap… De dossiers geven een bijzonder levendig beeld van het dagelijks leven in de 17de en 18de eeuw.

De inventaris bevat verwijzingen naar zo’n 5700 personen. Het is mogelijk om deze op te zoeken via de index van de inventaris, maar ook via de zoekmachine Zoeken naar personen op de website van het Rijksarchief in België.

Met een aantal vrijwilligers wil men de inventarisatie starten van de processen uit de periode 1770-1795. Voorkennis of ervaring is niet vereist. Het geschrift uit deze periode is perfect leesbaar. De vrijwilligers krijgen een korte vorming en worden begeleid door Harald Deceulaer en Luc Janssens. Ze ontvangen een gratis lezerskaart.

From → publicaties

Comments are closed.