Skip to content

DNA-project oud-hertogdom Brabant 2009-2010

by Patrick Vanhoucke on januari 30th, 2010

Het DNA-project oud-hertogdom Brabant 2009 is bijna volledig afgelopen. Het huidig aantal deelnemers voor dit projectdeel bedraagt 487 (het geplande maximum is 500). De Antwerpse provinciale afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) zoekt dus nog dringend 13 deelnemers waarvan de oudst bekende voorouders in mannelijke lijn in Vlaams- of Waals-Brabant woonden en die minstens tot vóór 1800 kunnen teruggaan.

Even opfrissen. Op initiatief van de provinciale afdeling Antwerpen van de VVF werd met de steun van Familiekunde Vlaanderen en het Vlaamse ministerie van Cultuur een DNA-project gelanceerd. Het doel daarvan is de analyse van het uitsluitend bij mannen aanwezige Y-chromosoom. Daardoor kan men de lange weg reconstrueren die de moderne mens (homo sapiens) vanuit zijn bakermat Afrika aflegde. Door het vergelijken van individuele resultaten kan men ook onderlinge verwantschappen bepalen. Dit leverde reeds een indrukwekkend aantal successen op. Eind januari zijn alle resultaten van het Brabantproject geanalyseerd; de publicatie ervan is voorzien tegen eind maart. Tijdens een persconferentie rond half maart worden de resultaten toegelicht.

Het project bestaat uit twee delen. Het eerste deel beslaat het grondgebied van het oud-hertogdom Brabant, d.w.z. de huidige provincies Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant met het Brusselse hoofdstedelijke gewest, evenals het Nederlandse Noord-Brabant. De analyses worden uitgevoerd in de K.U. Leuven door het labo van professor Ronny Decorte, die de fakkel overnam van de internationaal bekende professor Jean-Jacques Cassiman.

Het tweede projectdeel omvat de rest van België, Frans-Vlaanderen en het Groothertogdom Luxemburg en was gepland voor 2010, maar kon reeds in 2009 opstarten door de snelle goedkeuring door het Vlaamse ministerie van Cultuur. Als objectief was 750 vooropgesteld, hetzij 1.250 deelnemers voor het gehele project.

Op dit ogenblik zijn er in totaal 750 ingeschreven deelnemers, waarvan 740 effectief hun staalafname lieten uitvoeren. Daarvan hebben inmiddels 527 deelnemers hun eerste certificaat ontvangen, het tweede en definitieve volgt tegen eind januari. De inschrijvingen voor Oost-Vlaanderen belopen reeds meer dan 80%, deze voor West-Vlaanderen 90%. Er worden momenteel nog deelnemers gezocht met roots in de provincies Limburg (nu 25%), Namen, Luik, Luxemburg, Henegouwen en in Frans-Vlaanderen en het Groothertogdom Luxemburg. Het is de bedoeling om in elke provincie een tweetal informatiesessies te geven om deelnemers te werven. Genealogische verenigingen en heemkundige kringen kunnen daarbij helpen door een dergelijke informatieavond te organiseren en hun leden te mobiliseren.

Geïnteresseerden kunnen op de website www.brabant-dna.org alle inlichtingen vinden en een inschrijvingsformulier downloaden. De plaatsen en data van de infosessies en van de staalafnames zullen eveneens via de website worden meegedeeld zodra zij bekend zijn. Ook de voorinschrijving voor het boek “DNA-project Brabant” start binnenkort via de website.

Voor alle bijkomende inlichtingen en het vastleggen van informatiesessies kan men terecht bij: Marc Van den Cloot, nationaal ondervoorzitter VVF en projectverantwoordelijke, Salphensebaan 24, 2390 Malle, gsm: 0493 64 70 83, e-mail: info@brabant-dna.org.

From → nieuws

Comments are closed.