Skip to content

Workshop migrantenorganisaties en hun erfgoed

by Patrick Vanhoucke on januari 30th, 2010

Door de toenemende diversificatie van de samenleving in nagenoeg alle Europese landen krijgt de studie van de migratie, ook van haar sociale en culturele aspecten, een groeiende aandacht. Een diepgaande studie van de civil society van de verschillende migrantengemeenschappen in Vlaanderen is vooralsnog niet voorhanden, zelfs de basisgegevens over hun ontstaan, activiteiten, doelstellingen en evolutie ontbreken.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis en KADOC-K.U.Leuven lanceerden in november 2008 het project “Stafkaart van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed in Vlaanderen 1830-1990”, betoelaagd door het FWO (Max-Wildiersfonds). Het beoogt de realisatie van een repertorium van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed. In dat kader wordt op 26 en 27 februari 2010 een workshop georganiseerd in het Vlaams Parlement te Brussel.

De workshop omvat twee luiken. Op vrijdag 26 februari wordt een stand van zaken geboden van recent historisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek over enkele migrantengemeenschappen. Zo worden de Maghrebijnse en de Turkse migratie in Nederland en Vlaanderen onder de loep genomen en wordt stilgestaan bij enkele specifieke ontwikkelingen in België. Op zaterdag 27 februari krijgt het Vlaamse migrantenmiddenveld en zijn erfgoed een centrale plaats. Na de presentatie van de onderzoeksresultaten van het ‘stafkaartproject’ krijgen een aantal verenigingen de gelegenheid om zichzelf en hun cultureel erfgoed voor te stellen en worden een aantal initiatieven rond erfgoed voor het voetlicht gebracht. In het afsluitend rondetafelgesprek staan de noden en de verwachtingen van de verenigingen centraal en wordt er gepeild naar toekomstige samenwerking.

Alle informatie vindt u op de projectwebsite.

Bron: deze tekst werd overgenomen uit de KADOC-e-nieuwsbrief, 7de jg., nr. 2, februari 2010

From → agenda derden

Comments are closed.