Skip to content

Demogen zoekt vrijwilligers voor Brussel

by Patrick Vanhoucke on februari 1st, 2010

Genealogische bronnen bevatten heel wat persoonsgegevens. In het verleden analyseerden vele individuele onderzoekers de archiefdocumenten systematisch om namen en data te noteren. Het Rijksarchief in België biedt al geruime tijd een platform aan om al deze analyses beschikbaar te stellen in één grote database.

Het project Demogen Vlaams-Brabant en Brussel startte in 2007 onder de coördinatie van Patrick Trio. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven, het Rijksarchief te Leuven en het Rijksarchief te Brussel I (Anderlecht). In een eerste fase werden de huwelijksakten van meer dan 100 jaar oud verwerkt.

Voor de provincie Vlaams-Brabant werden reeds meer dan 55.000 akten ingevoerd, wat neerkomt op twintig procent van de in te voeren akten. Maandelijks worden hiervan 2000 tot 3000 akten ingevoerd. Dit gedeelte van het project loopt dus vlot.

Voor het Brusselse hoofdstedelijk gewest daarentegen werden nog geen 1000 akten ingevoerd. Om ook hier vooruitgang te boeken zijn we op zoek naar vrijwilligers die enkele uurtjes per week willen meewerken in het Rijksarchief te Brussel I (Anderlecht). Medewerkers krijgen een individuele opleiding en begeleiding.

Voor meer informatie kunt u terecht bij coördinator Patrick Trio, e-mail: patrick.trio@pandora.be, tel. 016/22 51 96 of bij diensthoofd Luc Janssens van het Rijksarchief te Brussel I (Anderlecht), e-mail: luc.janssens@arch.be, tel. 02 524 61 15.

From → nieuws

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. Tweets that mention Demogen zoekt vrijwilligers voor Brussel | VVF-Brussel vzw -- Topsy.com

Comments are closed.