Skip to content

Geschiedenis van de Russische familie Gagarin

by Patrick Vanhoucke on februari 14th, 2010

Mille ans d’histoire de la famille des princes Gagarine
door Miguël Cardon de Lichtbuer.

Een diepgaande genealogische en geschiedkundige studie van de illustere adellijke familie Gagarin die afstamt van de Russische dynastie der Ruriken (de heersende dynastie van het Kievse Rijk, Moskovië en het Tsaardom Rusland van 862 tot 1598).

Als stichters van Rusland en als regerende vorsten van Starodoeb aan de Kljazma zijn de Gagarins aanwezig in het leger en in de regering van het land als legerleiders, paleisdienaars, onderkoningen enzovoorts.

Tijdens de territoriale expansie en de politieke herstructurering van Rusland nemen de Gagarins nationale en provinciale posities in als minister, procureur-generaal, premier, voorzitter van de raad van het rijk, vice-kanselier, senator, ambassadeur, consul-generaal en diplomaat. De Gagarins zijn ook grote ontwerpers. Ze zijn intellectuelen die de ontwikkeling van het land nastreven, zowel op sociaal, economisch, wetenschappelijk, als op literair en artistiek vlak. Tijdens de Verlichting zijn ze actief in de vrijmetselarij en in de kerk. Ook de vrouwen speelden een belangrijke rol in de rechtbanken en op het sociale vlak. Ze bouwden scholen en ziekenhuizen, werden voorzitter van sociale verenigingen en huwden met de meest invloedrijke mannen van hun tijd.

Dit werk geeft een overzicht van alle belangrijke Gagarins. Sommige telgen van de familie zijn meer in detail beschreven dan andere. De genealogie bevat gegevens over aanverwante families en over de directe afstammelingen van grootmoeders en overgrootmoeders van het geslacht Gagarin.

Naast de historische oorsprong van vele Russische adellijke families, worden ook de kosten van de keizerlijke hofhouding beschreven. Het werk bevat een verklarende woordenlijst van de Russische functies in het leger en de regering, een overzicht van de decoraties en wapens van de vorstendommen, informatie over de organisatie van de keizerlijke macht en een analyse van de gebeurtenissen in de periode 1914 tot 1921.

Dit boek bevat 953 pagina’s, twee bijlagen in-plano, meer dan 400 illustraties, kaarten en een index van meer dan 4800 namen.

From → publicaties

Comments are closed.