Skip to content

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog

by Patrick Vanhoucke on februari 16th, 2010

De archieven met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog worden steeds toegankelijker. Hierdoor worden onderzoekers aangemoedigd om nieuwe pistes in hun onderzoek uit te proberen en archiefbestanden te ontdekken of te herontdekken.

Tijdens een studiedag van Rijksarchief in België zullen de archieven geconfronteerd worden met de vragen, verwachtingen en moeilijkheden waarmee onderzoekers te kampen krijgen. Tegelijkertijd wil deze studiedag de aandacht vestigen op de grote rijkdom van het beschikbare bronnenmateriaal.

In de voormiddag staan de archiefbronnen zelf en hun (her)ontdekking centraal. Gerenommeerde sprekers komen aan bod met uiteenzettingen over onder andere de archieven van de Dienst Oorlogsslachtoffers; de archieven van het Auditoriaat-generaal; de archieven van de strafinrichtingen en de interneringscentra.

In de namiddag wordt er onder de vorm van twee rondetafelgesprekken gedebatteerd over de stand van zaken van het onderzoek en de mogelijkheden voor de toekomst. Hier komen onder andere de Personal-Akten als bron voor de studie van de Duitse repressie in bezet België aan bod.

De studiedag “In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog: tussen vergeten, vergoeden, heropbouw en repressie. Beschikbare bronnen en stand van het onderzoek.” vindt plaats op donderdag 25 februari 2010 van 8.45 tot 17.30 uur. Deelname is gratis (koffie en lunch inbegrepen), maar het aantal plaatsen is beperkt. Gelieve uw deelname per e-mail te bevestigen via communicat@arch.be vóór 19 februari 2010, met vermelding van uw naam en uw functie.

Klik hier om het volledige programma [ PDF 805 kB ] van de studiedag te lezen.

From → agenda derden

Comments are closed.