Skip to content

Studiebezoek Archief Bisdom Mechelen-Brussel

by Patrick Vanhoucke on april 19th, 2010

Op donderdag 6 mei 2010 organiseert VVF-Brussel een bezoek aan het Archief van het Bisdom Mechelen-Brussel. In de voormiddag krijgt u van 10.00 tot 12.00 uur een rondleiding in het archief. In de namiddag kunt u vanaf 14.00 uur desgewenst zelf opzoekingen doen (het aantal plaatsen hiervoor is beperkt).

In het historisch archief (12de eeuw – 1961) kunt u de archieven van de aartsbisschoppen, het vicariaat, het Groot Seminarie en het Sint-Romboutskapittel raadplegen. Verder vindt u er informatie over kloosters en abdijen, parochialia (parochiepriesters en hun loopbaan), decanale visitaties (evaluaties van priesters, kosters, orgelisten, dienstmeiden…), dispensaties, vrij onderwijs (scholen, personeel…), doodsprentjes van overleden priesters… Het hedendaagse archief (1961 – heden) is niet toegankelijk.

’s Middags kunt u desgewenst lunchen in de voormalige refter van het seminarie onder de archiefzaal. Voor een dagschotel betaalt u ter plaatse 10 euro. De refter wordt uitgebaat door de zaakvoerder van restaurant Hof de Merode.

Wie in de namiddag geen archiefonderzoek wenst te doen, kan deelnemen aan een wandeling in de Mechelse binnenstad die wordt begeleid door ons bestuurslid Rik Degraef. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur tegen gematigd tempo. We bezoeken geen kerken of gebouwen, maar maken kennis met een aantal bezienswaardigheden (monumenten, gevels, natuur, opgravingen, winkelstraat).

VVF-Brussel plant gezamenlijk vervoer per autocar naar Mechelen. De autocar vertrekt om 9.00 uur aan de eindhalte van metrolijn 6, Koning Boudewijn, uitgang kant Modelwijk. Aankomst in Mechelen omstreeks 9.45 uur. Terugkeer naar Brussel (vertrek) omstreeks 16.00 uur.

Indien u geen gebruik wenst te maken van het gemeenschappelijk vervoer per autocar, dient u zich zelfstandig naar het archief te begeven. Gelieve dit bij uw inschrijving (in het tekstvak) te vermelden. Het adres van het Diocesaan archief is: Varkensstraat 6 te Mechelen. U dient daar uiterlijk om 9.45 uur aanwezig te zijn. De deelnameprijs blijft hetzelfde.

Inschrijven verplicht (gebruik het onderstaande formulier). U neemt deel door voorafgaandelijke inschrijving én na overschrijving van 2 euro (leden VVF, lidnummer vermelden) of 5 euro (niet-leden) op rekening KBC 734-0041286-70 t.n.v. VVF-Brussel, m.v.v. “Bezoek Archief Bisdom”.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

From → agenda

Comments are closed.