Skip to content

Publicatie poorters van Brussel

by Patrick Vanhoucke on mei 2nd, 2010

Poortersboeken behoren tot het klassiek instrumentarium van de genealoog. De stamboomonderzoeker stelt zich immers voortdurend de vraag: “Waar komt een voorvader vandaan?!”

De reeks “Poorters van Brussel” van Jan Caluwaerts geeft een overzicht van de tienduizenden migranten die tussen 1350 en 1795 het erfelijke statuut van poorter (“bourgeois”) verwierven. Per persoon vinden we – in optimale omstandigheden – gegevens omtrent beroep, afkomst en herkomst.

In maart 2010 verscheen het deel met de 16de-eeuwse poorters van Brussel (deel 1B), eerder verschenen de 17de en 18de eeuw (delen 2 en 3). In een laatste deel zal de oudste periode (1350-1500) bestudeerd worden.

Professioneel genealoog Jan Caluwaerts is niet aan zijn proefstuk toe. “Poorters van Brussel” behoort tot de reeks “Poortersboeken van het Hertogdom Brabant” waarin o.m. de steden Leuven, Halle, Vilvoorde en Antwerpen zijn opgenomen. Meer inlichtingen vindt u op de website van de auteur: www.FamilyResearch.be. Langs die weg kunt u de boeken uit de reeks “Poorters van Brussel” ook bestellen.

From → publicaties

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. Tweets that mention Publicatie poorters van Brussel | VVF-Brussel vzw -- Topsy.com

Comments are closed.