Skip to content

Bewaren en weggooien

by Patrick Vanhoucke on september 8th, 2010

Omdat wetenschappelijk verantwoord genealogisch onderzoek staat of valt met de beschikbaarheid van bronnenmateriaal. Een warme oproep om familiedocumenten, -foto’s en -voorwerpen te bewaren of ze per legaat over te maken aan een archiefinstelling of documentatiecentrum.

Jaap Kruithof, in “Het Vermoeden” (Radio 1, 1990):

Bewaren is rekening houden met de toekomst. Weggooien is het heden tot enige norm verheffen, niet aan de dag van morgen denken. Bewaren en weggooien spelen zich af op verschillende niveaus. De kleinste kring is die van het gezin. […] Een tweede niveau is dat van sociale organisaties zoals een fabriek, een school, een ziekenhuis. […] Als we ons op een derde niveau bewegen, een gemeenschap als geheel, stapelen de problemen zich op. […] Weggooien heeft te maken met onzorgvuldig behandelen. Mensen kunnen daarvan eveneens het slachtoffer zijn. […] In onze tijd is de Westerse samenleving uitgegroeid tot een machine die alles wil verbruiken en daarna weggooien. De wegwerpmaatschappij waar zorgeloos wordt geconsummeerd, geprofiteerd en verspild.

From → nieuws

Comments are closed.