Skip to content

Stichting de Moffarts sponsort ontsluiting procesdossiers adel uit 17de en 18de eeuw

by Patrick Vanhoucke on december 20th, 2010

Met de steun van de Stichting de Moffarts ontsluit het Rijksarchief binnenkort een belangrijke reeks procesdossiers uit de 17de en 18de eeuw waarbij adellijke families betrokken waren.

Het gaat om de inventarisatie van de “processen van de adel” voor de Raad van Brabant (310 strekkende meter), die worden bewaard in het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht). Deze processen gaan o.a. over schulden, erfenissen, huwelijken, voogdij, grensgeschillen en jurisdictiekwesties. De dossiers werpen licht op de adellijke levensstijl, hun familiale strategieën, representatie en statusmanagement. Getuigenissen, ondervragingen, kaarten en rekeningen geven gedetailleerde informatie over de heerlijkheden, domeinen en kastelen in het oude hertogdom Brabant, de Landen van Overmaas en het hertogdom Limburg. Dit gebied komt vandaag overeen met de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, het Brussels hoofdstedelijk gewest en delen van Limburg, Luik, Nederland en Duitsland. De Stichting de Moffarts trekt fondsen uit waarmee het Rijksarchief een extra archivaris kan aanwerven die deze reeks zal inventariseren. Genealogen zullen ongetwijfeld vele nieuwe gegevens kunnen vinden in deze dossiers.

De Stichting de Moffarts is een stichting van openbaar nut met zetel op het kasteeldomein het Hamel te Lummen. Zij werd opgericht in 1997 en beheert de nalatenschap en het patrimonium van barones Marie-Louise de Moffarts en baron André de Moffarts. De Stichting wil het historisch onderzoek stimuleren, onder meer naar de geschiedenis van adel en kastelen op het lokale, nationale en internationale vlak. De Stichting ondersteunt daarom waardevolle studies of onderzoeksprojecten die in de lijn van haar doelstellingen liggen.

Bron: Rijksarchief te Brussel I (Anderlecht).

From → nieuws

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. Tweets that mention Stichting de Moffarts sponsort ontsluiting procesdossiers adel uit 17de en 18de eeuw | VVF-Brussel vzw -- Topsy.com

Comments are closed.