Skip to content

Bezoek Liberaal Archief en Stadsarchief Gent

by Patrick Vanhoucke on december 29th, 2010

Op dinsdag 10 mei 2011 bezoeken we het Liberaal Archief (voormiddag) en het Stadsarchief (namiddag) in Gent.

VVF-Brussel plant gezamenlijk vervoer per autocar. De autocar vertrekt om 9.00 uur stipt aan de eindhalte van metrolijn 6, Koning Boudewijn, uitgang kant Modelwijk. Aankomst in Gent omstreeks 10.00 uur. Tussen de middag is er tijd om te lunchen. Start bezoek Stadsarchief omstreeks 14.00. Terugkeer naar Brussel (vertrek) omstreeks 16.30 uur.

Inschrijven verplicht. U neemt deel door voorafgaandelijke inschrijving én na overschrijving van 2 euro (leden VVF, lidnummer vermelden) of 5 euro (niet-leden) op rekening KBC 734-0041286-70 t.n.v. VVF-Brussel, m.v.v. “Liberaal Archief en Stadsarchief Gent”.

De inschrijvingsperiode werd afgesloten.

From → agenda

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. Verslag ontmoetingsnamiddag 19 februari 2011 | VVF-Brussel vzw

Comments are closed.