Skip to content

Dubbelklik op de archieven van Brussel

by Patrick Vanhoucke on januari 13th, 2011

Het Archief van de Stad Brussel gaat digitaal: vier miljoen pagina’s over de geschiedenis van Brussel zijn gekopieerd op een veilige drager. Het bewaren en valoriseren van de archieffondsen en -collecties in openbare archieven zijn belangrijk vanuit administratief, cultureel, wetenschappelijk en educatief oogpunt. Het Archief van de Stad Brussel, een van de grootste gemeentearchieven van België, is in 2004 gestart met een aantal ambitieuze digitaliseringsprojecten.

Een eerste doel van deze projecten is documenten te beschermen die bedreigd worden door veelvuldig consulteren, risico op diefstal of slechte papierkwaliteit. Maar het Stadsarchief wil via de digitalisering ook nieuwe onderzoeksinstrumenten ter beschikking stellen van de burgers. Om het verleden te begrijpen, om kennis te maken met de rijke geschiedenis van onze voorouders, om vergelijkingen te maken met andere tijden en locaties. En daarom is het archief niet langer… in het Archief: het wordt voortaan toegankelijk voor de hele wereld. Vanaf dit jaar worden de gedigitaliseerde documenten geleidelijk op de website van de Stad Brussel gepubliceerd.

Bronnen raadplegen via een muisklik

Het Archief van de Stad Brussel biedt via het web een verscheidenheid aan gedigitaliseerde documenten aan:

  • de Guldenboeken met de handtekeningen van de buitenlandse gasten van de Burgemeester
  • de Almanakken van de handel en de industrie uit de 19de en 20ste eeuw
  • de voorlopers van onze telefoongidsen met uitvoerige lijsten van de inwoners van de stad en de voorsteden
  • de Brusselse Cahiers, een tijdschrift van het Stadsarchief
  • de Gemeentebulletins, een essentiële bron voor de gemeenteraadsbeslissingen vanaf de 19de eeuw

Ook de oude fiches van de Bibliotheek en van Openbare Werken zijn online raadpleegbaar. Op de website vindt u tevens links naar indexen van de Brusselse parochieregisters, opgesteld door onder andere Michel Vanwelkenhuyzen en het documentatiecentrum Le Fil d’Ariane. Dankzij een samenwerking met de Brusselse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde is bovendien een index van de eigennamen in het bevolkingsregister van 1795 aangemaakt.

Daarnaast heeft het Stadsarchief de bevolkingsregisters ouder dan honderd jaar en hun indexen gedigitaliseerd, goed voor bijna 1 miljoen bestanden. Deze documenten zullen gaandeweg raadpleegbaar worden via de schermen in de leeszaal. De indexen en de bevolkingsregisters vormen één van de belangrijkste bronnen om de samenstelling van de Brusselse gezinnen in de 19de eeuw te reconstrueren. Ze geven een gedetailleerd overzicht van alle bewoners in de huizen, straat per straat, nummer per nummer. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de Brusselse wijken te bestuderen uit sociologisch oogpunt: het aantal bewoners per huis, hun beroep en het eventuele huispersoneel.

Tot slot is de collectie van de belangrijkste dagbladen van de hoofdstad op microfilm geplaatst en gedigitaliseerd in samenwerking met de Krantenafdeling van de Koninklijke Bibliotheek van België. Door middel van tekstherkenning zijn ze raadpleegbaar op de schermen in het Stadsarchief.

Pallas, de gigant… op het web

Pallas, de elektronische catalogus van het Archief van de Stad Brussel, bevat voortaan ook de beschrijvingen van het historisch archief, van het archief van openbaar onderwijs en van andere privéarchieven die aan de archiefdienst werden toevertrouwd. Deze gedigitaliseerde archiefdocumenten worden gefaseerd ter beschikking gesteld voor onderzoek. Zo zijn de oude cartularia van de Stad met de reglementen en de rechtspraak in het middeleeuwse Brussel al wereldwijd raadpleegbaar.

Geleidelijk worden de beschrijvingen van de volledige iconografische collectie (bijna 100.000 documenten waaronder gravures, foto’s, albums, porseleinkaarten, postkaarten…) in de catalogus geïntegreerd. De digitale beelden zullen meteen op het scherm verschijnen. Hetzelfde geldt voor de collectie kaarten en plannen van Brussel en de Brusselse regio.

Bron: persbericht Archief van de Stad Brussel.

From → nieuws

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. Tweets that mention Dubbelklik op de archieven van Brussel | VVF-Brussel vzw -- Topsy.com

Comments are closed.