Skip to content

Ferraris- en Poppkaarten: bron voor heem- en familiekunde

by Patrick Vanhoucke on september 25th, 2011

Op zaterdag 15 oktober 2011 neemt VVF-Brussel deel aan de Zonder-deurdag van de Lakense verenigingen. De dag wordt georganiseerd door het gemeenschapscentrum Nekkersdal. Tal van Lakense verenigingen stellen er hun werking en aanbod voor.

In samenwerking met de Geschied- en heemkundige kring Laca en met gastspreker Guido Demuynck (secretaris VVF-Deinze) organiseren we een lezing over de Ferraris- en Poppkaarten als bron voor heem- en familiekunde. Guido Demuynck vertelt u over het ontstaan van beide soorten kaarten, over het gebruik ervan in het kader van familiekundig of heemkundig onderzoek en over de raadpleegbaarheid ervan.

Wij begroeten u graag van 13.00 tot 17.00 uur in gemeenschapscentrum Nekkersdal, Emile Bockstaellaan 107 in Brussel-Laken. Rond 14.00 uur kunt u luisteren naar uitleg over de Popp-kaarten. Omstreeks 15.00 uur komen de Ferrariskaarten aan bod. We proberen ook te zorgen voor een inkijkexemplaar van de facsimile-uitgave in atlasvorm van de “grote atlas van Ferraris” (handgetekende kabinetskaart van 1777). Aan onze stand kunt u doorlopend terecht met vragen over uw stamboomonderzoek.

From → agenda

Comments are closed.